“Szkoła wolna od używek” – konkurs na film krótkometrażowy

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 5 uczniów. 

Maksymalny czas trwania filmu to 2 minuty. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.) Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov
lub .avi, należy przekazywać na płycie cd lub dvd albo na pendrive.

W filmach nie mogą być widoczne produkty konkretnych marek, a jakakolwiek forma promocji wszelkiego rodzaju produktów jest niedozwolona.

Prace konkursowe oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

Przy ocenie merytorycznej pracy konkursowej jury konkursowe i komisja konkursowa biorą pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność treści filmu z tematyką konkursu (0-5 pkt);
2) wartość edukacyjna filmu (0-5 pkt);
3) pomysłowość oraz kreatywność (0-5 pkt);
4) jakość techniczna: m.in.: estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku (0-5 pkt)

Prace konkursowe należy dostarczyć do Pani pedagog Małgorzaty Sokołowskiej w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Warszawie.

pobrane.jpgpis-logo.jpg

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content