„ŚWIAT I JA JESTEŚMY PIĘKNI, DLATEGO WARTO W SIEBIE WIERZYĆ I INNYCH DOCENIAĆ”.

            07 lutego uczniowie z klas drugich technikum i szkoły branżowej uczestniczyli w autorskim projekcie Marcina Tyburczego z fundacji „Latarnia” pod tytułem „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni”.

Projekt realizowany był w dwóch formach. Jedną z nich było dwugodzinne spotkanie profilaktyczne na tematy: „ Lustro, odkrywanie własnej wartości” oraz „ Pod celą, uzależnienia”. Słowny przekaz do młodzieży wzmocniony był prezentacją multimedialną, filmami oraz wykonanymi na żywo utworami rapowymi o treści zgodnej z przesłaniem zajęć. Terapeuta kładł duży nacisk na komunikację i autentyczność. Program o uzależnieniach od narkotyków, alkoholu, pornografii, przemocy , dopalaczy itp., oparty był na historiach z życia samego prowadzącego, jak również innych osób, które były uzależnione. Na świadectwach, które pokazywały uczestnikom realia walki i ceny, jaką trzeba później zapłacić, aby żyć  w wolności bez nałogów. Poruszane tematy przez terapeutę skłaniały do refleksji nad tym: Kim jestem? Jak budować poczucie własnej wartości i jak rozwijać swoje talenty? W jaki sposób radzić sobie w relacjach międzyludzkich, pokonywać własne ograniczenia i godzić marzenia z rzeczywistością?

            Drugą formą programu realizowaną przez socjoterapeutkę panią Darię Tyburczy były dwugodzinne warsztaty prowadzone kolejno w dwóch klasach pod tytułem: „Moje piękne wnętrze”.  W warsztatach wystąpiły elementy dialogu motywacyjnego, arteterapii, coachingu i ćwiczenia, które miały na celu uaktywnić uczniów. Uczestnicy bliżej poznawali siebie, ćwiczyli samoakceptację, odpowiadając na pytania, co czuję gdy…? Odnajdywali piękne wnętrze w sobie i w innych osobach.

            Ogółem w projekcie  wzięło udział 91 uczniów z sześciu klas. Badając opinię uczestników o przeprowadzonym programie, 98% respondentów przyznało, że projekt im się podobał i tego typu działania są w szkole potrzebne. Najbardziej podobała się uczniom otwartość i szczerość osób prowadzących, a także ogólna atmosfera jaka towarzyszyła spotkaniu. Niejeden z uczestników warsztatów uświadomił sobie takie prawdy jak:  „ Jestem dobrym człowiekiem, wartościowym”, „Liczy się to, co mam i należy się z tego cieszyć”, ” Świat i ja jesteśmy piękni”, ”Warto w siebie wierzyć i innych doceniać”, „Każdy może odnieść sukces, nie należy się poddawać”, „Można pracować nad swoimi słabościami, aby je zmienić”, ”Nie warto sięgać po narkotyki, alkohol, itp., ponieważ łatwo zmarnować sobie życie”. 

            Tego typu refleksje wypowiedziane przez uczniów w pełni oceniają efektywność  programu.

                                                                                Organizatorka  Małgorzata Sokołowska

 

Dodaj komentarz

Skip to content