KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE

17 GRUDNIA, W OSTATNIM TYGODNIU NAUKI W ROKU 2018 W NASZEJ SZKOLE ODBYŁ SIĘ FINAŁ SZKOLNY KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE.

KONKURS ROZGRYWANY Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI SKŁADAŁ SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW: TESTU ORAZ FINAŁU USTNEGO.

W CZĘŚCI TESTOWEJ UCZESTNICZYŁO 15 UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY. W FINALE USTNYM UDZIAŁ WZIĘŁO 4 UCZESTNIKÓW, KTÓRZY PO CZĘŚCI TESTOWEJ UZYSKALI NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

KOMISJA, KTÓREJ PRZEWODNICZYŁ DYREKTOR ZESPOŁU PAN JAN MICKIEWICZ, W SKŁAD KTÓREJ WESZLI TAKŻE PAŃSTWO VICE DYREKTORZY PANI LUCYNA OLSZEWSKA I PAN ZBIGNIEW BODNAR ORAZ PANI RENATA OLECHNOWICZ – DZIAŁACZKA SPOŁECZNA I SAMORZĄDOWA, OCENIŁA WYPOWIEDZI POSZCZEGÓLNYCH FINALISTÓW I USTALIŁA OSTATECZNĄ KOLEJNOŚĆ MIEJSC:

I MIEJSCE – PRZEMYSŁAW KŁYS – KL. II TMRiA

II MIEJSCE – ŁUKASZ DZIEŃKOWSKI – KL. III TR

III MIEJSCE – RAFAŁ PIETRUCZUK – KL. III TMRiA

IV MIEJSCE – BARTŁOMIEJ OLSZEWSKI – KL. IV TR

W OPINII KOMISJI KONKURS STAŁ NA WYSOKIM POZIOMIE, A UCZESTNICY WYKAZALI SIĘ DUŻĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI.

DZIĘKUJĘ FUNDATOROM NAGRÓD, W TYM:

PANU MARKOWI OLSZEWSKIEMU – WÓJTOWI GMINY SROKOWO,

STAROSTWU POWIATOWEMU W KĘTRZYNIE,

LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „BARCJA”.

S. JAROSIK  

Dodaj komentarz

Skip to content