STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

15 listopada Marzena Domnik – uczennica II klasy technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po raz pierwszy odebrała z rąk Kuratora Oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczennicy towarzyszył w tym szczególnym dniu Pan Dyrektor Jan Mickiewicz oraz Natalia Gnatkowska z II klasy technikum architektury krajobrazu.

Stypendium przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

W tym roku, nagrodzonych było aż 154 uczniów z naszego województwa. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli: pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz pan Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.

Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne takie jak recytacja, czy gra na skrzypcach, opowiadali o własnych pasjach i zainteresowaniach. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty pan Wojciech Cybulski, gratulując uczniom osiągniętych sukcesów, podziękował nauczycielom za pracę, a rodzicom za wspieranie dzieci w realizacji ich marzeń.

Uczennica miała przyjemność poznać Panią Lidię Standara i stypendystkę Annę Lewańczyk z ZSCKR w Dobrocinie, która także jest prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi..

Marzena postrzega to wyróżnienie jako motywację do dalszej nauki, uważa, że niecodziennie można się znaleźć pośród tylu inteligentnych rówieśników.

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z naszej Stypendystki Prezesa Rady Ministrów.

Dodaj komentarz

Skip to content