STO LAT NIEPODLEGŁEJ

Niepodległa, niepokorna
zawsze była, będzie, jest.
Uskrzydlona bielą orła,
bije rytmem naszych serc.
Niepodległa, niepokorna

już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna,
bo na imię Polska, Polska ma”.

 

   Niepodległa, wolna, Polska … – te słowa można było usłyszeć dziś w każdej polskiej szkole. Bo to dziś świętujemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyrażamy w ten sposób szacunek do tradycji i podkreślamy jak bezcenna jest dla nas Polaków wolność. Pierwszym znakiem celebrowania Święta Niepodległości przez społeczność naszej szkoły były kotyliony przygotowane przez mieszkańców i pracowników internatu, które otrzymali zaproszeni goście, pracownicy szkoły i uczniowie.

Obchody tego szczególnego święta rozpoczęły się od odsłonięcia pamiątkowego „Kamienia 100-lecia Niepodległej” zaprojektowanego przez młodzież z technikum architektury krajobrazu pod kierunkiem pani Natalii Bielińskiej, a zrealizowany dzięki staraniom Dyrekcji szkoły. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: ks. kan. dr Kazimierz Żuchowski – proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie, ks. Sylwester Progorowicz – proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny w Kętrzynie, ks. kan. Stanisław Majewski – proboszcz Parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie, przedstawiciele Straży Granicznej w Kętrzynie: mjr Arkadiusz Bujko- zastępca naczelnika łączności SG , kpt. Radosław Borowicz, pan Ryszard Ćwik – prezes GPGK w Karolewie, przedstawiciele Rady Rodziców: pani Bożena Barcikowska, pan Bogusław Zieliński i pan Janusz Siwicki oraz cała społeczność szkolna. Ceremonię poprowadził pan Andrzej Sienkiewicz, który przywołał słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Pamiątkowa tablica, na której widnieją również słowa Marszałka: „Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym” 1918-2018, została odsłonięta przez delegację, w skład której weszli: Dyrektor Szkoły pan Jan Mickiewicz, pan Dariusz Chomka – wieloletni nauczyciel i wicedyrektor w latach 1981-2018, pani Jadwiga Łukasik – wieloletni pracownik administracji i obsługi od 1977 r., pani Bożena Barcikowska – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Natalia Bielińska – inicjatorka przedsięwzięcia, Emilia Paszkiewicz – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. kan. dr Kazimierz Żuchowski, a modlitwę za Ojczyznę św. Jana Pawła II odmówił ks. Sylwester Progorowicz.

   Następnie wszyscy zebrani udali się na uroczysty apel przygotowany przez wychowawców klas drugich: panią Barbarę Jagiełło, panią Katarzynę Kłek, panią Monikę Nowak i pana Marka Stokłosę. Wymowna dekoracja przygotowana przez panią Natalię Bielińską skłaniała do refleksji nad szczególnym dla naszego narodu biegiem historii. Drzewo- symbol narodu polskiego z zapisem najważniejszych wydarzeń historycznych, chlubnych i tragicznych zarazem, narodu, któremu nieustanie wrogowie chcieli podcinać korzenie, by zapomniał o swojej tożsamości, było ilustracją do fragmentu wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Byłeś jaki wielkie stare drzewo”. Biało-czerwone serce miało nam przypominać, że Polska jest wolna, bo zawsze „wiernych miała synów”.

   Prowadzący apel Alicja Pilska i Wojciech Karasik z klasy II TŻiUG powitali przybyłych gości, Dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. W krótkim wprowadzeniu przedstawili historię obchodów Święta Niepodległości. Jak nakazuje Ceremoniał Szkolny został wprowadzony sztandar szkoły. Punktualnie o godzinie 11:11 odśpiewane zostały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego przez szkolny chór pod dyrekcją pani Małgorzaty Jaświn i wszystkich zebranych na sali. Tym samym nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej: „ Rekord dla Niepodległej”.

   Tradycyjnie od lat rozpoczynamy szkolne uroczystości czytaniem dzieł polskiej klasyki. W tym roku to „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, którego fragment z III części „Wiatr od wschodu” zaprezentowali: wychowawca klasy II B TMR i A pan Marek Stokłosa jako Szymon Gajowiec i uczeń tejże klasy Michał Sokołowski jako Cezary Baryka.

   Konferansjerzy oddali głos Dyrektorowi Szkoły panu Janowi Mickiewiczowi, który podkreślił rangę dzisiejszego święta i bezcenną wartość niepodległości. Zaprosił na scenę nauczyciela historii pana Szymona Pardę do wygłoszenia prelekcji na temat okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę, roli Marszałka Piłsudskiego i kształtowania się państwa polskiego po 1918 r.

   Jednym z punktów programu było ogłoszenie wyników rankingu poezji patriotycznej pod hasłem: „Ojczyzna słowem malowana”, którego koordynatorem była pani Marzena Cogiel. Spośród dwudziestu ośmiu utworów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, na które można było oddawać głosy, zostało zaprezentowanych pięć zwycięskich tekstów. Piąte miejsce zajął wiersz Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”, który usłyszeliśmy w wykonaniu tegorocznych maturzystów: Klaudii Czeczeniuk z technikum weterynarii, Karoliny Lipskiej z technikum żywienia i usług gastronomicznych, Szymona Sawickiego z technikum mechanizacji rolnictwa i Arkadiusza Witka z technikum rolniczego. Miejsce czwarte to wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Byłeś jak wielkie stare drzewo”. Swoją interpretację zaprezentowali przedstawiciele kadry kierowniczej: pani wicedyrektor Lucyna Olszewska, pan dyrektor Jan Mickiewicz i pan wicedyrektor Zbigniew Bodnar.

Utwór Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską” to miejsce trzecie w rankingu. Przejmująco zaśpiewał go ks. kan. dr Kazimierz Żuchowski. Drugie miejsce zajął „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Jako symbol sztafety pokoleń usłyszeliśmy go w wykonaniu pana Adama Kołakowskiego – wieloletniego nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz kierownika praktycznej nauki zawodu i ucznia klasy II TŻiUG Marcina Kowalewskiego. Zwycięskim utworem patriotycznym została „Rota” Marii Konopnickiej, którą wspólnie z solistami Olgą Lengauer z klasy II TW/AK i Przemysławem Kłysem z klasy II A TMR i A uroczyście odśpiewaliśmy.

   Miniony rok obfitował w wydarzenia o charakterze patriotycznym. Podsumowanie wszystkich działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów w ramach opracowanego przez panią wicedyrektor Lucynę Olszewską „Kalendarza Roku dla Niepodległej” znalazło się w prezentacji multimedialnej, którą mogliśmy obejrzeć przy dźwiękach poloneza z „Czasu honoru”. Prezentacja przygotowana przez panią Janinę Fąderską pokazała jak wiele różnorodnych działań podjęliśmy, aby godnie przygotować się do wielkiego święta.

   Szczególnie wyczekiwany moment to program artystyczny. Młodzież pod kierunkiem pani Barbary Jagieło zaprezentowała niezwykłe widowisko poetycko-muzyczne, którego motywem przewodnim były słowa Edwarda Łojana: „Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów”. Wędrówka po kartach historii ukazująca zmagania Polaków, by zdobyć upragnioną wolność, naznaczone cierpieniem, ale i pełne buntu i nadziei – tak w skrócie można przedstawić ideę tego spektaklu. Przejmująca postać – kobieta będąca upersonifikowaniem Ojczyzny- towarzyszyła żołnierzom idącym w bój, scenom pożegnań, cierpieniom matki. Szczególne wrażenie zrobiła symboliczna przemiana Ojczyzny skutej kajdanami niewoli w Niepodległą. Spektakl wypełniała poezja patriotyczna i piosenki. Mogliśmy usłyszeć: „Biały krzyż” Krzysztofa Klenczona, „Wolność” i „Ojczyznę” Marka Grechuty, „Pytasz mnie” Andrzeja Rosiewicza, filmową „Syberiadę”, „Dziewczynę z granatem” z „Czasu honoru” i „Dziś idę walczyć, mamo”. Interpretacje naszych aktorów chwytały za serce, wzruszały i skłaniały do przemyśleń. Zapewniała to dodatkowo muzyka Fryderyka Szopena i Bartosza Chajdeckiego. Młodzież pokazała nie tylko talent i umiejętności interpretacyjne, ale przede wszystkim wrażliwość i emocje.

W programie udział wzięli: Emilia Paszkiewicz, Paulina Pasławska z I TŻ i UG, Weronika Górska, Wiktoria Gut, Gabriela Dudo, Olga Lengauer, Angelika Markowska, Patryk Dąbrowski z klasy II TW/ALK, Alicja Pilska, Marzena Domnik, Karolina Mazurek, Oskar Muszalski z klasy II TŻ i UG, Kacper Birbach, Krzysztof Kiryła, Przemysław Kłys z klasy II A TMR i A, Robert Klimkowski, Hubert Pyszora, Maciej Koper z klasy II B TMR i A, Sylwia Janeczko z klasy III TŻ i UG, Piotr Kułak, Paweł Siegiel, Damian Kulbacki z klasy III TMR i A, Jacek Bednarczyk, Natalia Rajs z klasy III TMR i A/TR oraz Michał Kulik z klasy I TMR i A (nagłośnienie). Nad techniczną stroną nagłośnienia czuwał pan Grzegorz Kociński.

   Na zakończenie pani wicedyrektor Lucyna Olszewska podziękowała młodzieży oraz zaangażowanym nauczycielom, dzięki którym mogliśmy tak pięknie przeżywać 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

   Pamiętać o tym wydarzeniu, czcić tych, którzy przelewali krew, „żeby Polska była Polską”, jest naszym obywatelskim obowiązkiem, ale również na co dzień odpowiedzialnie korzystać z wolności, bo „nie jest dana na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.”

Marzena Cogiel

Foto: Stella Stukanowa

Dodaj komentarz

Skip to content