WARMIŃSKO – MAZURSKI TYDZIEŃ KARIER

   18 października, w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kętrzynie w ramach Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Karier pod hasłem „Różnica pokoleń”.

   Uczestnikami spotkania była młodzież technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z klas kończących szkołę, ogółem 47 uczniów. Doradcy przekazali im informacje o zmianach zachodzących na rynku pracy w związku z różnymi oczekiwaniami ze strony osób poszukujących pracy i pracodawców. Mimo poprawiającej się sytuacji w zatrudnieniu, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie jest obecnie zarejestrowanych 705 osób w przedziale wiekowym do 30 roku życia i chociaż rejestracja w urzędzie nie jest obowiązkowa, to zarówno PUP, jaki i Młodzieżowe Centrum Karier OHP ma przygotowany cały wachlarz form niesienia pomocy młodym ludziom, którzy chcą budować własną ścieżkę kariery.

   Aktualnie na rynku pracy występują trzy pokolenia o zupełnie innych oczekiwaniach, motywacjach i uznawanych wartościach względem zatrudnienia, pracy i życia. W wyniku tych różnic konfrontacja na linii pracownik – pracodawca nie zawsze jest poprawna. Warto znać słabe i mocne strony przedstawicieli pokoleń w podejściu do zatrudnienia i pracy, aby znaleźć kompromis. Z tymi różnicami pokoleniowymi prelegenci bardzo dokładnie zapoznali młodzież, dokonując szczegółowej charakterystyki pokolenia X, Y i Z. Informacje te pozwoliły zrozumieć, skąd biorą się różnice między pokoleniem rodziców a pokoleniem młodzieży oraz, że jest to nieunikniona kolej rzeczy.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content