Dzień Edukacji Narodowej 2018

Nie każda myśl ludzka jest prawdą.

Nie każde słowo ma wartość.

Tylko nauczyciel potrafi myśli i słowa uczynić siłą człowieka.

Nauczyciel to ten, który ma dar wiedzy i dar powołania,

 by z myśli i słów budować wartości trwalsze,  niż skała.

 

    Dzień Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 przynosi refleksje nad rolą i miejscem współczesnych pedagogów, wychowawców i nauczycieli. Choć rzeczywistość, która nas otacza tak bardzo ceni postęp,  zatraca się za tym, co nowe i chce ciągłych zmian, rola nauczyciela ciągle trwa,  jest niezmienna, wielka w swej skromności, piękna w swej wytrwałości.

    ZSCKR oraz zaproszeni goście i społeczność szkolna celebrował to święto w sposób wyjątkowy. Uroczysty apel rozpoczął się przed Pomnikiem Łączności Pokoleń, gdzie złożono kwiaty i znicz pamięci czcząc w ten sposób nauczycieli, którzy odeszli na wieczną wartę. Dalsza część uroczystości odbyła się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Prowadzący apel Agata Tabojka (III TAK) i Hubert Pyszora (II TMRiA) powitali Dyrekcję szkoły, zaproszonych gości,  emerytowanych i obecnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz brać uczniowską.

    Fragment „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego przeczytała uczennica klasy III Technikum Architektury Krajobrazu – Dominika Zyśk. Następnie pan dyrektor Jan Mickiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejsze święto celebrujemy w roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówił również o pierwszej w Europie państwowej władzy oświatowej, jaką była powołana przez króla Stanisława Augusta Komisja Edukacji Narodowej. W sposób szczególny podkreślił rolę nauczycieli w kształtowaniu serc i umysłów młodych ludzi. Za zaangażowanie w działania służące rozwojowi i budowaniu wizerunku szkoły dyrektor wyróżnił Nagrodą Dyrektora nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczennica klasy II TAK Karolina Wierzbicka została wyróżniona Stypendium Dyrektora.

    Jednak najbardziej oczekiwanym momentem było rozstrzygnięcie corocznego konkursu „SuperBelfer”, zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. Niejeden nauczyciel skrycie marzy o tym zaszczytnym tytule. W tym roku cieszyć się tytułem SuperBelfra mogą:

 

Szkolny Żartowniś:                                         Szkolny Anioł:

 1. Joanna Szwark                                     1. Robert Bryl
 2. Szymon Parda                                      2. Agnieszka Pędzich
 3. Barbara Degórska                                3. Nina Sawicka  

 

Szkolna Encyklopedia:                                  Szkolna Dusza Artysty:

 1. Ewa Wereda                                        1. Marzena Cogiel
 2. Bożena Fedczak                                  2. Janina Fąderska
 3. Magda Jurkiewicz                                3. Lucyna Olszewska

 

Szkolny Ideał:                                                Szkolny Organizator:

 1. Cezary Tyszka                                     1. Andrzej Sienkiewicz
 2. Robert Bryl                                           2. Karolina Janowicz
 3. Joanna Cieleszyńska                           3. Małgorzata Jankielewicz

 

Szkolna Złota Rączka:

 1. Dariusz Tomczak
 2. Czesław Skowyrko
 3. Grzegorz Kociński

 

    Na początku października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Klaudia Czeczeniuk, dotychczasowa Przewodnicząca SU, w  pełnym wzruszenia przemówieniu podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy SU oraz podziękowała za współpracę swoim koleżankom i kolegom i opiekunowi pani Małgorzacie Jankielewicz.  Ustępujący SU – Klaudia Czeczeniuk, Magdalena Wons i Rafał Popowski otrzymali z rąk pani wicedyrektor Lucyny Olszewskiej dyplomy i upominki. Następnie „stary samorząd” przekazał klucz władzy w ręce „nowego samorządu” . To oni teraz będą dzierżyć władzę: Emilia Paszkiewicz – przewodnicząca SU, Jacek Bednarczyk – Zastępca Przewodniczącej, Alicja Pilska – Sekretarz. W swoim pierwszym przemówieniu Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała za zaufanie i zaprosiła do współpracy aktywnych uczniów. W imieniu wszystkich uczniów złożyła nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzenia płynące prosto z serca: zdrowia, sukcesów i pomyślności w pracy zawodowej oraz pogody ducha. Wyrazem wdzięczności były piękne róże wręczane przez młodzież. W muzycznej dedykacji wystąpili pięknie śpiewający uczniowie. Gromkie brawa otrzymała Emilia Paszkiewicz, która zachwycająco zaśpiewała „Eurydyki tańczące”, natomiast Przemek Kłys i Patryk Dąbrowski, którzy mają już rzesze fanów, brawurowo zaśpiewali piosenki Wodeckiego i Korteza.

    Aby pokazać  wartość edukacji i skutki zarządzania „królestwem”, gdy wiedzy i mądrości brak została przygotowana inscenizacja z morałem. Przedstawienie  przygotowała i reżyserowała pani Magda Jurkiewicz. Uczniowie naszej szkoły przedstawili w konwencji baśniowej moc edukacji. Mogliśmy podziwiać  kreacje: króla, pięknych  królewien, mężnych i żądnych władzy królewiczów, dumną radę i premiera, kanclerza, sternika, kucharza. Bohaterowie bardzo chcieli zająć się zarządzaniem, tylko brakło im umiejętności i wiedzy. Wyruszyli więc w poszukiwanie tych wartości, których uosobieniem był  Palemon. Chociaż wszystkim bohaterom nie brakło wiedzy i zuchwałości, nie mogli osiągnąć porozumienia. Dopiero  tajemniczy Palemon, którego mieli pokonać, nauczył ich że sukces i autorytet jest wynikiem ciężkiej pracy i lat nauki. Morał baśni o charakterze dydaktycznym zgodnie z DEN stał się życzeniami dla wszystkich nauczycieli i uczniów. Odtwórcami ról w przedstawieniu byli: Gabriela Dudo, Weronika Górska, Wiktoria Gut, Patryk Dąbrowski, Monika Wasylinko, Angelika Markowska, Alicja Pilska, Piotr Kułak, Paweł Siegel, Gabriel Mróź, Damian Kulbacki, Kacper Olechnowicz, Konrad Kłos, Hubert Wrona, Oliwia Szyrwińska, Natalia Kopeć, Urszula Duda oraz reżyser dźwięku Michał Kulik.

    Następnie odbył się występ grupy tanecznej pod  kierunkiem pani Doroty Kuchcińskiej.Taniec współczesny jest formą radości i autokreacji. W energetycznej zumbie popisywały się: Oliwia Szyrwińska, Natalia Kopeć, Maja Muzyka, Weronika Filipiuk, Kinga Samełko, Amelia Kuba, Dominika Zyśk, Natalia Rajs, Emilia Hałabuda.

    W miłej atmosferze goście i pracownicy zasiedli do słodkiego poczęstunku, by wspólnie  przeżywać ten piękny czas, Dzień nauczyciela w naszej szkole. Kolejna kartka zapisała się barwnie w szkolnym kalendarzu.

 

Magda Jurkiewicz i Janina Fąderska

Dodaj komentarz

Skip to content