Plon, czyli Dożynki 2018

Na Warmii i Mazurach plon, czyli obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów i uroczyste przyniesienie uwitych wieńców, od najdawniejszych czasów odbywa się corocznie. Spełniony obrzęd zapewnia ciągłość wegetacji rolnej przez przechowywanie ostatnich kłosów, które symbolizują całość plonu i zapewniają wysianie ziarna z plonu jesienią do ziemi.

Cały obszar Warmii i Mazur używa tego samego terminu – plon. Nazwa „dożynki” przyjęła się  w ostatnich latach przez organizowane dożynki ogólnopolskie, które oglądamy w formie wielkiego barwnego widowiska. Podobnie jak  w całej Polsce, obrzęd plonu odbył się również w Gminie Kętrzyn, w miejscowości Smokowo, a jego gospodarzem był Wójt Gminy Kętrzyn, pan Paweł Bobrowski. Obchodom towarzyszyły liczne gry i zabawy ludowe, degustacja potraw regionalnych, tańce i pieśni z Warmii i  Mazur.  Swoje umiejętności taneczne zaprezentowała również młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Karolewo działającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego pod opieką pani Eleonory Bronakowskiej. W swoim wystąpieniu  zaprezentowali przyśpiewki i tańce warmińsko-mazurskie: szot, kosejder, pofajdok i polka hasana, polka oraz taniec narodowy – kujawiak. Choreografie przygotowała pani Katarzyna Aleszczyk, która prowadzi zespół od początku jego istnienia.

Foto: Stella Stukanowa

Dodaj komentarz

Skip to content