Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Czas to momenty i zdarzenia, którymi tak chętnie próbujemy go mierzyć…” – ZSCKR w Karolewie w swoim wielopokoleniowym dziele odnotował kolejne, już 71. zakończenie roku szkolnego. Piękna karolewsiego krajobrazu dopełniała świąteczna atmosfera, galowe stroje i radość z efektów pracy oraz czekających za rogiem wakacji. Msza święta dziękczynna, za którą jesteśmy wdzięczni Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Żuchowskiemu i słowa Ewangelii, jakże mądrze wpisujące się w ten dzień: „Gromadźcie skarby, których ani rdza, ani czas nie zniszczy…”

Na apelu szkolnym prowadzonym przez Pana Cezarego Tyszkę oraz uczniów: Natalię Rajs i Damiana Kulbackiego zgromadzili się przedstawiciele rodziców, nauczyciele i uczniowie szkoły. Gościliśmy także pana Jana Heichela Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, która była fundatorem stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Stypendia takie otrzymali: Ewa Tylus, Szymon Sawicki, Łukasz Dzieńkowski i Eustachy Terefeńko. Dyrektor Zespołu pan Jan Mickiewicz wręczył świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz nagrody Marzenie Paulinie Domnik, Natalii Plikus, Karolinie Katarzynie Wierzbickiej, Nikoli Klaudii Baran, Karolinie Lipskiej oraz Łukaszowi Dzieńkowskiemu. Przy dzwiękach „We are the champions” wychowawcy klas wraz z młodzieżą zostali uhonorowani pucharami i dyplomami dla klas, które wykazały się szczególnym duchem walki podczas „Szkolnego Dnia Sportu”. Przyznane również zostały nagrody za czytelnictwo oraz zwycięzcom szkolnego konkursu matematycznego i języka angielskiego.

Dwa wydarzenia podczas apelu miały swą szczególną rangę. Uczniowie klasy III ZSZ w zawodzie mechanik-operator wraz z wychowawcą panem Sławomirem Tymoszukiem kończyli cykl swojej edukacji. Najwyższą nagrodą ZSCKR pamiątkowy medal i tytuł „Absolwenta Roku” wśród tegorocznych absolwentów ZSZ otrzymał Radosław Chudyński. Listy gratulacyjne oraz słowa uznania skierowane zostały również do rodziców wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów.

Coś się kończy i coś się zaczyna…” Pan wicedyrektor Dariusz Chomka oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Roman Kalata zakończyli etap pracy zawodowej, aby przejść na zasłużoną emeryturę. Słowa uznania, wzruszenie, przemówienia, kwiaty i pamiątkowe obrazy podkreślały podniosłość chwili. Społeczność szkoły podziękowała także nauczycielowi przedmiotów zawodowych panu Robertowi Pędzichowi za szczególne zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy w związku z decyzją o zakończeniu pracy w naszej szkole.

Czas to upływające chwile, ziarenka piasku przesypujące się w klepsydrze (…), przypomina nam, że w każdym momencie, w każdej chwili, w każdym zdarzeniu kryją się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W każdej chwili kryje się wieczność. Każde odejście jest zarazem powrotem, każde pożegnanie powitaniem, każdy powrót rozstaniem. Wszystko jest jednocześnie początkiem i końcem”. – ten fragment powieści współczesnej skłania do zatrzymania się i chwili refleksji. Dedykujemy go szczególnie tym, którzy kończą rozdział życia związany z pracą i edukacją w naszej szkole i życzymy radości z podejmowania wyzwań w nowym etapie życia, a wszystkim nam bezpiecznych, słonecznych wakacji.

Lucyna Olszewska

Foto: Stella Stukanowa

Dodaj komentarz

Skip to content