„Świadectwa Niepodległej”

   30 maja 2018 roku w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu odbyła się konferencja „Świadectwa Niepodległej” poświęcona 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Gala, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Elbląga, była okazją do wręczenia nagród zwycięzcom w konkursie „Świadectwa Niepodległej”.

   Naszą szkołę w konkursie reprezentowały uczennice drugiej klasy Technikum Architektury Krajobrazu: Dominika Zyśk i Agata Tabojka, które swój projekt wykonały pod kierunkiem pani Natalii Bielińskiej. Zadaniem uczestników było wykonanie projektu zagospodarowania przestrzeni upamiętniającej 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wytyczne organizatora zobowiązywały uczestników do opracowania m.in.: koncepcji graficznej i jej opisu oraz kosztorysu i wykazu prac, które pozwoliłyby zrealizować zaprojektowane przedsięwzięcie. Nasze reprezentantki zaprojektowały rabatę z roślin wieloletnich ozdobioną biało-czerwoną wstęgą kwiatów jednorocznych oraz głazem pamiątkowym z cytatem Józefa Piłsudskiego „Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”.

   Konferencję otworzyło wystąpienie dr Danuty Oleksiak dyrektora Warmińsko-Mazurskiego ODN
w Elblągu. Następnie przemawiali Marszałek – Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta – Witold Wróblewski. Kolejnym punktem konferencji był wykład merytoryczny prof. Stanisława Achremczyka
z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie dotyczący znaków naszej tożsamości narodowej.

   Po części oficjalnej przyszła pora na nagrodzenie uczestników konkursu „Świadectwa Niepodległej”. Miło nam poinformować, że w gronie zwycięzców znalazły się także reprezentantki naszej szkoły. Projekt Dominiki i Agaty nagrodzony został za wysokie walory artystyczne reprezentujące możliwości warsztatu architekta krajobrazu. Uczennice wraz z opiekunem zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Serdecznie gratulujemy Agacie i Dominice oraz życzymy dalszych sukcesów.

  Zakończeniem konferencji był koncert w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i słodki poczęstunek zorganizowany przez jedną z elbląskich szkół gastronomicznych.

Natalia Bielińska

Dodaj komentarz

Skip to content