POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY – HIV/AIDS

20 marca w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

Konkurs skierowany był do szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu. Organizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów na temat zakażenia HIV, promowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażeń drogą kontaktów seksualnych, a także kształtowanie postaw akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Z naszej szkoły zgłoszonych zostało pięć prac. Komisja, w której zasiadała pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz pracownik epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pani Ewa Łonyszyn, wyłoniła najlepsze prace, przyznając im miejsce pierwsze i dwa wyróżnienia. Jedno z tych wyróżnień przypadło naszej uczennicy Kamili Czerwińskiej z klasy IV Technikum Weterynarii. Kamila otrzymała z rąk starosty pana Jarosława Pieniaka gratulacje i nagrodę rzeczową. Kamilo, dołączamy się do gratulacji.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content