RAPER – TERAPEUTA: „LICZY SIĘ PRAWDA, WIARA W SIEBIE I BOGA”.

1 i 2 marca 2018 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne pod tytułem „Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni”. Prowadził je raper i terapeuta pan Marcin Tyburczy z Fundacji „Latarnia”. Jego autorskiego programu profilaktycznego słuchało 131 uczniów z klas drugich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz z klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia.

Raper mówił o uzależnieniu od narkotyków, alkoholu i przemocy w oparciu o historie i świadectwa z życia własnego oraz osób, które były uzależnione. Sam na co dzień pomaga ludziom w przystosowaniu się do życia w nowej dla nich rzeczywistości, wskazując drogę dążenia do najwyższych wartości. Słowny przekaz do młodzieży wzbogacał wykonując na żywo utwory hiphopowe, których teksty o pozytywnym przesłaniu nawiązywały do tematyki spotkania i uwrażliwiały słuchaczy na wartości najcenniejsze w życiu takie, jak: prawda, miłość, dobro i życie.

Pan Marcin prowokował młodzież do dyskusji i refleksji, między innymi nad pytaniem: Jak działa kłamstwo? Mówił o wyborze każdego człowieka i o różnych drogach spośród których, należy dokonać właściwego wyboru.

Przestrzegał uczestników, pokazując wiele pokus, sprzeczności i manipulacji czyhających na człowieka we współczesnym świecie. „Gdy przychodzi alkohol, zabiera piękne marzenia, niszczy je”. Na własnym przykładzie pokazywał, że jest obecnie szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, chociaż cały czas ponosi fizyczne i psychiczne konsekwencje picia i brania narkotyków we wcześniejszych latach swojego życia. Miał trudny start, wyszedł na prostą i jak śpiewał: „Masz życie tylko jedno, nie oglądaj się na innych …. Żyjesz życiem zapłaconym krzyżem”. Mówił – „Możesz wiedzieć, ale nic nie zmienisz stojąc w miejscu. Trzeba iść przed siebie”. Tymi słowami podkreślał fakt, że nawet, gdy nie mamy wpływu na pewne rzeczy, które nas w życiu spotykają, to i tak za całe swoje życie odpowiedzialni jesteśmy my sami. To od nas zależy, jak je przeżyjemy i co osiągniemy.

Dodaj komentarz

Skip to content