PRACA W SZEREGACH POLICJI

15 lutego młodzież z klas maturalnych spotkała się z zastępcą komendanta Powiatowej Policji w Kętrzynie panem Marcinem Piechotą i dzielnicowym panem Arturem Żejmo.

W czasie prowadzonej prelekcji zostały poruszone trzy podstawowe kwestie: zachowanie pieszych i kierowców w ruchu drogowym, funkcjonowanie i rola krajowej mapy bezpieczeństwa, możliwości wstąpienia do służb policji.

Podinspektor Marcin Piechota przestrzegał przed konsekwencjami niewłaściwego korzystania z dróg publicznych i skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem pieszych i kierowców będących sprawcami różnych zdarzeń drogowych. „Znajomość przepisów nie jest wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa na drodze, trzeba przede wszystkim myśleć” – mówi pan Marcin.

Od pewnego czasu do użytku publicznego wprowadzona została przez Główną Komendę Policji krajowa mapa bezpieczeństwa. Jest ona narzędziem informacyjnym, z którego za pomocą urządzeń elektronicznych mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie niepokojące zdarzenia występujące na terenie ich środowiska lokalnego. Narzędzie to umożliwia szybszą reakcję i skuteczne działanie funkcjonariuszy, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo obywateli w danym powiecie. Również aplikacja „Moja komenda” pozwala na szybsze korzystanie społeczeństwa z możliwości usługowych policji.

Podczas omawiania ostatniej kwestii, podinspektor Marcin Piechota przybliżył specyfikę służby w policji. Szczególną uwagę zwrócił na cechy osobowościowe kandydata, który, jak podkreślał, powinien przejawiać empatię i wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy ludziom. Prelegent zapoznał młodzież z kolejnymi krokami jakie potencjalny kandydat do pracy w policji powinien podjąć i w jaki sposób przygotować się do ostatecznych egzaminów kwalifikacyjnych. Omawiał specyfikę pracy w różnych jednostkach policji i szkoleniach jakie przechodzą funkcjonariusze.

Młodzież zadawała pytania i poszerzyła swoją wiedzę na temat pracy w szeregach policji, co zapewne pozwoli zainteresowanym łatwiej podjąć decyzję zawodową odnośnie tej branży.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content