WSPÓŁPRACA Z POWIATOWĄ PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W KĘTRZYNIE

Od 2 do 19 stycznia młodzież z klas pierwszych uczestniczyła w warsztatach edukacyjno – profilaktycznych prowadzonych przez panią psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie.

Warsztaty odbywały się w trzech blokach tematycznych: „Komunikacja interpersonalna. Przeciwdziałanie przemocy w sieci”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Negocjacje partnerskie”. Uczniowie omawiali, czym jest komunikacja i jakie są jej rodzaje. Co pomaga ludziom w komunikowaniu się, a co przeszkadza. Poznawali, jako uczestnicy aktu komunikacji swoje mocne i słabe strony. Dyskutowali na temat komunikacji w sieci, jej specyfiki i zagrożeń z niej wynikających.

Uczestnicy warsztatów, w pracy zespołowej ćwiczyli umiejętność wypracowania wspólnego stanowiska w określonej kwestii poprzez prowadzenie negocjacji.

Zajęcia prowadzone przez psychologów kętrzyńskiej poradni odbyły się w naszej szkole już po raz kolejny i cieszą się dużym zadowoleniem ze strony młodzieży.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content