Sprawozdanie z lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 23.11.2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie

Dnia 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie  odbyła się 2 godzinna lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych Panią Martę Perfikowską wraz z klasą 3 C TŻiUG. W zajęciach  uczestniczyli również kierownik szkolenia praktycznego Pani Danuta Grabarek oraz doradca metodyczny KCER w Brwinowie Halina Szeląg

Tematem przeprowadzonej lekcji była: Ocena jakości potraw i napojów.

Lekcja rozpoczęła się przywitaniem przez Panią Martę wszystkich uczestników oraz krótkim objaśnieniem uczniom w jakiej lekcji uczestniczą.

Po sprawdzeniu obecności uczniowie zostali zapoznani z celem lekcji oraz celami szczegółowymi, które wspólnie zostaną osiągnięte podczas tych zajęć. Następnie uczniom przedstawiony został  temat lekcji a także zostały wspólnie omówione zagadnienia, które będą niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Po upewnieniu się, iż materiał został zrozumiany uczniowie otrzymali karty pracy do zadań praktycznych. Punkty zawarte w karcie zostały wspólnie omówione a następnie Pani Marta podzieliła klasę na 7 zespołów i określiła czas na wykonanie zadań.

Cześć ćwiczeniowa lekcji odbyła się na pracowni do zajęć praktycznych, gdzie na poszczególnych stanowiskach zostały przygotowane próbki do oceny organoleptycznej produktów oraz rozpoznania smaku i zapachu różnych surowców. Uczniowie przechodzili przez poszczególne stanowiska wypełniając karty pracy oraz wyjaśniali wspólnie z nauczycielem kwestie sporne. Praca przebiegała w przyjaznej atmosferze i wzajemnej współpracy uczniów i nauczyciela.

Po zakończeniu ćwiczeń dalsza część lekcji odbyła się w klasie lekcyjnej. Nauczyciel przeanalizował wspólnie z grupami zadaniowymi poprawność wykonanych ćwiczeń oraz zostały przydzielone punkty wg wcześniej podanych kryteriów. Uczniowie podsumowali ilość zdobytych punktów określając  tym samym na jakim poziomie wykonali swoje zadania a następnie oddali karty pracy do kontroli przez nauczyciela. Celem utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności uczniowie otrzymali pracę domową, która została również omówiona. Następnie Pani Marta zapytała o spostrzeżenia uczniów z przeprowadzonych zajęć oraz odniosła się do celów jakie zostały przedstawione na początku lekcji. Uczniowie potwierdzili, iż cele założone zostały wspólnie osiągnięte.

Pani Marta podziękowała gościom za uczestnictwo w lekcji za oraz uczniom za wspólną pracę.

 

Serdecznie dziękuję Pani Marcie Perfikowskiej za współpracę w organizacji  lekcji otwartej.

 

Załączniki:

Scenariusz Lekcji do pobrania w formacie pdf 

Ocena jakości potraw i napojów

 

Halina Szeląg

nauczyciel, doradca metodyczny KCER w Brwinowie

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content