DZIAŁANIA PREWENCYJNE POLICJI

Od 07 do 24 listopada odbywały się spotkania młodzieży z klas pierwszych z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Prelekcje na temat  odpowiedzialności prawnej osób dorosłych i nieletnich, miały na celu uwrażliwienie młodzieży na tego typu kwestię. Funkcjonariusze mówili o przestępstwach i wykroczeniach,  których najczęściej dopuszcza się młodzież nieletnia i dorośli.

Przykładami takich przestępstw i wykroczeń są: zakłócanie spokoju i porządku publicznego, wandalizm, obrzucanie pojazdów w trakcie ruchu, kierowanie bez uprawnień i po spożyciu alkoholu, kradzieże, paserstwo. W trakcie omawiania tego typu zachowań, policjanci informowali nie tylko o konsekwencjach prawnych, ale przede wszystkim, jak ustrzec się przed nimi. Uczniowie dowiedzieli się jak chronić się przed oszustwami, nieumyślnym paserstwem, stalkingiem czy cyberprzemocą, co oznacza tak zwane przywłaszczenie cudzej własności i czym się różni naruszenie nietykalności cielesnej od bójki czy też pobicia.

Mam nadzieję, jako organizatorka tych spotkań, że świadomość znaczenia i konsekwencji tych czynów zwiększa możliwość brania  odpowiedzialności za swoje zachowania przed dokonaniem czynu karalnego.

A o to przecież chodzi, aby zapobiegać.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content