Narodowe Święto Niepodległości

„Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym” – takie motto widniało w punkcie centralnym dekoracji sceny podczas apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole.

Barwy narodowe, portret Stanisława Wyspiańskiego, symboliczny złoty róg na tle konturu Polski oraz brzozowe krzyże stanowiły wymowną scenografię zaprojektowaną przez panią Eleonorę Bronakowską we współpracy z panem Sławomirem Tymoszukiem. Tegoroczne uroczystości miały szczególnie podniosły charakter, ponieważ otwierały „Rok dla Niepodległej” poprzedzający 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Program artystyczny w wykonaniu młodzieży został przygotowany przez panią Joannę Cieleszyńską i panią Matrę Śniadowską. Poetyckie strofy upamiętniające dzieje naszej Ojczyzny, sceny na podstawie dramatu narodowego „Wesele” S. Wyspiańskiego, treści śpiewanych pieśni oraz galowe stroje wyrażały szacunek młodego pokolenia do kart historii naszego narodu oraz bohaterstwa tych, którzy oddawali życie za tę, co nie zginęła.

Podczas apelu został ogłoszony program obchodów „Roku dla Niepodległej” w ZSCKR w Karolewie. Dyplomy i wyróżnienia wręczono zwycięzcom szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Dnia Chleba oraz uczniom szczególnie zaangażowanym w działalność wolontaryjną i charytatywną.

Wyróżnieni uczniowie swoją postawą dali przykład temu, że patriotyzm można również wyrażać poprzez wymaganie od siebie, zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz bycie otwartym na drugiego człowieka. A co Ty mógłbyś dać Niepodległej?

Lucyna Olszewska

Foto: Stella Stukanowa

Dodaj komentarz

Skip to content