ODZNACZENIE DYREKTORA ZESPOŁU

„Praca rozumna i wytrwała, 
która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, 
przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty”. 
Bolesław Prus

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017 na Warmii i Mazurach odbyły się w trzech największych miastach regionu: Ełku, Elblągu i Olsztynie.

Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych gości. Wyróżniających się nauczycieli nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. W dowód uznania za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Medalem Komisji Edukacji Narodowej podczas tej uroczystości został odznaczony dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie pan Jan Mickiewicz.

Gratulując wyróżnionym odznaczeń, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślił, że praca nauczyciela to wyjątkowe posłannictwo, to tworzenie dziedzictwa, które trwa z pokolenia na pokolenie.

Społeczność naszej szkoły również dołącza się do gratulacji i serdecznych życzeń panu dyrektorowi. Mamy nadzieję, że kolejne lata pracy będą służyły rozwojowi naszej szkoły i staną się źródłem satysfakcji płynącej z zaangażowania w edukację młodego pokolenia.

Dodaj komentarz

Skip to content