„WOLONTARIAT INACZEJ”

Po akcji krwiodawstwa zorganizowanej w szkole, liderzy młodzieżowi z klas czwartych pod hasłem: „Starsi – Młodszym” w dniach od 05 października do 11 października przeprowadzili w sześciu klasach drugich i trzecich zajęcia edukacyjne pod tytułem „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Lekcje pod kierunkiem pedagoga szkolnego pani Małgorzaty Sokołowskiej, miały na celu promować świadome krwiodawstwo wśród młodzieży szkolnej. Liderzy w sposób zrozumiały i czytelny w oparciu o film krótkometrażowy oraz plansze, zapoznali z procedurami oraz całym procesem poboru krwi od honorowych dawców, których w naszej szkole nie brakuje. Uczniowie poznali przyczyny podziału krwi na poszczególne jej grupy i zasady łączenia krwi dawców z krwią biorców. Dzięki zrozumiałemu przekazowi młodzieżowych liderów, którzy sami są wielokrotnymi dawcami krwi, uczniowie uświadomili sobie, jak ogromnie ważne jest to przedsięwzięcie,  i jak cenny to dar dla ludzkiego życia.

Liderom: Weronice Deryło, Milenie Obolewicz, Tomaszowi Kudelskiemu, Martynie Szumko, Tomaszowi Bartoszewskiemu, Filipowi Kuchcińskiemu, Karolinie Czeczko, Weronice Baran, Joannie Bernackiej oraz Kindze Pielach serdeczne podziękowania składa pani pedagog – „Tak trzymać!”

Dodaj komentarz

Skip to content