„STOP PRZEMOCY”

Pani pedagog Małgorzata Sokołowska po raz kolejny zrealizowała wśród młodzieży szkolnej warsztaty edukacyjno – profilaktyczne pod hasłem „Stop przemocy”.

W obecnym roku szkolnym warsztaty prowadzone były w trzech blokach tematycznych: „Stop przemocy. Mobbing w szkole”, „Stop przemocy. Cyberprzemoc”, „Stop przemocy. Zachowania asertywne”. Zajęcia trwały od 19 września do 09 października. Pedagog objęła warsztatami uczniów z wszystkich klas pierwszych, ogółem 113. osób . Młodzież poznała rodzaje przemocy i jej formy, oraz pojęcie mobbingu. W oparciu o pracę z tekstem i opis przypadku dokonała analizy cech ofiary mobbingu i cech sprawcy. Podczas efektywnej pracy w zespołach uczniowie uświadomili sobie, jakie zagrożenia płyną ze zjawiska mobbingu. Zrozumieli, że cyberprzemoc jest współczesnym mobbingiem stosowanym w przestrzeni komunikacyjnej wykorzystującym technologię elektroniczną, z którym  należy walczyć. Uczniowie poznali sposoby obrony przed cyberprzemocą. Odwołując się do własnej empatii, uczyli się budować komunikaty wspierające ofiarę  oraz dyscyplinujące sprawcę, co nie było dla nich łatwe. Ponadto budowali komunikaty typu „Ja” i uczyli się je wyrażać w symulowanych sytuacjach. Asertywność nie jest mocną stroną młodzieży, często zachowania i wypowiedzi uczniów mylone są z agresją, dlatego warto powracać do tych zagadnień i ćwiczyć te umiejętności przy każdej okazji. 

Dodaj komentarz

Skip to content