Dzień Edukacji Narodowej 2017

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,

które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi”

S. Wyszyński

Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciel to zawód wyjątkowy. Nie można się go tak po prostu nauczyć. Wiedza i doświadczenie to jedno, a drugie, to umiejętność nawiązywania relacji z uczniem, umiejętność bycia jednocześnie ich opiekunem, liderem, ale i przyjacielem. 

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony w naszej szkole 13 października 2017 roku, rozpoczął się przy Pomniku Łączności Pokoleń. Dyrekcja Zespołu: pan Jan Mickiewicz, pani Lucyna Olszewska, pan Dariusz Chomka złożyli kwiaty w imieniu nauczycieli, emerytów i pracowników szkoły oraz pan Bogusław Zieliński w imieniu Rady Rodziców. Znicze pamięci złożyli: najmłodszy stażem i najstarszy stażem nauczyciel: pani Natalia Bielińska i pan Adam Kołakowski oraz delegacje młodzieży z każdej klasy.

Prowadzący apel Karolina Czeczko z klasy IV a TŻiUG i Rafał Popowski z kl. III TŻiUG przywitali zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkolnej, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów szkoły. Następnie pan Andrzej Sienkiewicz – Mistrz Ceremoniału Szkolnego-  dokonał wprowadzenia sztandaru szkoły. Społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy. Ksiądz dr Kazimierz Żuchowski odmówił modlitwę w intencji zmarłych nauczycieli i uczniów. Pamięć o tych, którzy odeszli uczczono minutą ciszy.

Kontynuując tradycję czytania dzieł narodowych podczas szkolnych uroczystości  uczeń klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki Kacper Korotko  odczytał fragment „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

W swoim wystąpieniu pan dyrektor Jan Mickiewicz podkreślił ważną rolę nauczycieli w edukacji każdego człowieka. Ciepłe słowa skierował do odchodzących na emeryturę  nauczycieli i pracowników szkoły: pana Adama Szymczyka,  pana Władysława Suwezdy i pani Mirosławy Siłkowskiej (nieobecnej z powodu choroby). Pan dyrektor przedstawił nowych nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i kwiatów dla nauczycieli szczególnie zaangażowanych w pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz zadania służące funkcjonowaniu i rozwojowi szkoły.

Tradycyjnie, w radosnym nastroju uczniowie Weronika Deryło – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Tomasz Chmieleński i Karolina Czeczko ogłosili wyniki konkursu na „Super-Belfra” Roku 2017

Kategoria:  Szkolny żartowniś
3 m-ce Pani Marzena Cogiel                 3 m-ce Pan Jacek Lipka

2 m-ce Pani Bożena Fedczak                2 m-ce Pan Marek Stokłosa

1 m-ce Pani Joanna Szwark               1 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

Kategoria:  Szkolna encyklopedia

3 m-ce Pani Marta Śniadowska              3 m-ce Pan Marek Stokłosa

2 m-ce Pani Ewa Wereda                       2 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

1 m-ce Pani Marzena Cogiel                  1 m-ce Pan Sławomir Jarosik

                Kategoria:  Szkolny ideał

3 m-ce Pani Katarzyna Kłek                    3 m-ce Pan Robert Bryl

2 m-ce Pani Agnieszka Pędzich              2 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

1 m-ce Pani Marta Śniadowska              1 m-ce Pan Marek Stokłosa

 

Kategoria:  Szkolna złota rączka

3 m-ce Pani Katarzyna Kłek                    3 m-ce Pan Czesław Skowyrko

2 m-ce Pani Małgorzata Hrycenko          2 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

1 m-ce Pani Małgorzata Jankielewicz     1 m-ce Pan Grzegorz Kociński

Kategoria: Szkolna ikona mody

3 m-ce Pani Magda Jurkiewicz                3 m-ce Pan Jacek Lipka

2 m-ce Pani Małgorzata Hrycenko           2 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

1 m-ce Pani Joanna Cieleszyńska           1 m-ce Pan Marek Stokłosa

 Kategoria: Szkolny anioł

3 m-ce Pani Marta Śniadowska               3 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

2 m-ce Pani Joanna Szwark                    2 m-ce Pan Marek Stokłosa

1 mce Pani Katarzyna Kłek                    1 m-ce Pan Robert Bryl

         Kategoria: Szkolna dusza artysty

3 m-ce Pani Dorota Kuchcińska               3 m-ce Pan Marek Stokłosa

            Pani Marta Śniadowska                2 m-ce Pan Robert Bryl

            Pani Marzena Cogiel                    1 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

2 m-ce Pani Joanna Szwark                    

1 m-ce Pani Małgorzata Hrycenko          

               Kategoria Szkolny organizator

3 m-ce Pani Lucyna Olszewska                3 m-ce Pan Mirosław Bobrowski

2 m-ce Pani Małgorzata Jankielewicz       2 m-ce Pan Andrzej Sienkiewicz

1       m-ce Pani Joanna Szwark                     1 m-ce Pan Robert Pędzich

Pani i Pan profesor za zajęcie 1 miejsca otrzymali dyplom i symboliczną złotą kredę.

W październiku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, a na dzisiejszym apelu odbyło się uroczyste przekazanie władzy nowemu Samorządowi. Pani Małgorzata Jankielewicz, opiekun SU podziękowała za rzetelne pełnienie obowiązków ustępującemu SU: Weronice Deryło, Karolinie Czeczko i Tomaszowi Chmieleńskiemu. Symboliczny klucz otrzymała nowa Przewodnicząca SU – Klaudia Czeczeniuk z klasy III Technikum Weterynarii, zastępcą został Rafał Popowski z klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, a sekretarzem Magdalena Wons z klasy III Technikum Weterynarii. Karolewska młodzież liczy na kreatywność nowego Samorządu Uczniowskiego. Życzymy powodzenia!

W programie artystycznym nie mogło zabraknąć chluby naszej szkoły- Zespołu Pieśni i Tańca Karolewo, którego opiekunem jest pani Katarzyna Rejent. Piękne układy taneczne, ludowe pieśni i energia zespołu wzbudziła zachwyt widowni. Kolejnym punktem był przygotowany przez panią Katarzynę Kłek program, w którym uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje talenty wokalne i recytatorskie. W montażu słowno-muzycznym wzięli udział: Przemysław Kłys – I a TMR i A, Olga Lengauer – I LTH, Natalia Zych – II LTH, Karolina Bobkowska – IV a TŻiUG, Kornelia Czarniecka – IV a TŻiUG, Karolina Czeczko – IV a TŻiUG, Ewa Tylus – IV a TŻiUG, Karolina Kamińska –  IV b TŻiUG, Tomasz Kudelski – IV b TŻiUG, Brygida Osiecka – IV b TŻiUG, Anna Kopyść – IV LTH, Anna Olewnik – IV LTH, Tomasz Chmieleński – IV b TMR. Uczniowie zaprezentowali wiersze oraz piosenki z repertuaru Marka Grechuty, Andrzeja Rosiewicza, Anny Jantar, Edyty Geppert. Podczas części artystycznej nauczyciele, nauczyciele emerytowani oraz zaproszeni goście otrzymali róże, które wręczyli uczniowie klas trzecich i czwartych TŻiUG. Program artystyczny zwieńczyła Karolewska Scena Tańca prowadzona przez panią Dorotę Kuchcińską, która  zaprezentowała tańce nowoczesne.

Na zakończenie apelu pan Zbigniew Bodnar przedstawił wyniki II etapu konkursu „Klasa z klasą”. Apel zakończono zaproszeniem na obiad oraz życzeniami zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności.

Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do spotkania wielopokoleniowego. Nauczyciele i pracownicy emerytowani oraz obecni zostali obdarowani talentami i życzeniami od młodzieży, bez której to święto nie miałoby racji bytu.

Janina Fąderska

FOTO : Stella Stukanowa

Dodaj komentarz

Skip to content