Pamięć o Wielkich Polakach

Są ludzie, którzy swoim życiem dają świadectwo człowieczeństwu przez wielkie „C”. Do takich należą cytowani poniżej Wielcy Polacy, o których pamięć jest wciąż żywa i  pielęgnowana.

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) nauczał: „Szanuj każdego człowieka, staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości.  Uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj, pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego, czyń  każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,  jak Ty korzystasz z pracy drugich”.

Jan Paweł II (1920-2005) w jednej z wygłoszonych Homilii powiedział.: „Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój dom rodzinny, kraj. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu”.

7 października Dyrekcja ZSCKR w Karolewie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II”. Uroczystości poświęcone Wielkim Polakom miały miejsce na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Patriotyczno-religijny charakter obchodów podkreśliły: Polowa Msza Św., uroczysty apel, złożenie kwiatów przed obeliskami i koncert orkiestry dętej.

Pamięć o przeszłości jest elementem naszej tożsamość narodowej i pomaga kształtować  wzorce zachowań, na fundamencie których można budować przyszłość.

 

Lucyna Olszewska

Dodaj komentarz

Skip to content