Akcja krwiodawstwa w szkole.

Wszyscy doskonale wiemy, jak cennym darem jest krew. Od kilku lat w szkole propagowane jest honorowe krwiodawstwo, możemy być dumni z naszych uczniów – honorowych dawców krwi.

03 października w internacie Kormoran została przeprowadzona pierwsza w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa wśród uczniów naszej szkoły. Do poboru krwi zgłosiło się dwudziestu ośmiu uczniów z różnych klas, spośród których, osiemnastu oddało honorowo krew. Akcja przebiegała sprawnie, w ciszy i wzajemnym poszanowaniu. Młodzież oddała ponad osiem litrów krwi. Następna akcja krwiodawstwa na terenie szkoły planowana jest za trzy miesiące. Organizator akcji krwiodawstwa, pani pedagog Małgorzata Sokołowska, wszystkich zaangażowanych dawców serdecznie zaprasza na kolejną akcję.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content