DZIEŃ PATRONA 2017

Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne,że śmierć 

przezwyciężają, że żyją i obcują między nami.

 Józef Piłsudski

 

20 września w kalendarzu naszej szkoły to dzień szczególny z dwóch powodów. Obchodzimy Dzień Patrona oraz przyjmujemy do naszej społeczności uczniów klas pierwszych.

Zgodnie z tradycją obchodów dzisiejsza uroczystość, w 115. rocznicę urodzin patrona, rozpoczęła się przed pomnikiem generała Franciszka Kamińskiego.

Przedstawiciele społeczności szkolnej, lokalnych władz i zaproszonych gości złożyli kwiaty. Zapłonęły biało-czerwone znicze. Podniosłego charakteru uroczystości nadało wspólne odśpiewanie  „Roty”.

Następnie wszyscy udali się do sali „Olimpia” na uroczysty apel. Prowadzący apel, Wiktoria Konopka z klasy II TW i Konrad Okoniewski z klasy II TMRiA, pod kierunkiem pani Katarzyny Dziębowskiej,  powitali wszystkich przybyłych i podkreślili wagę tego dnia w życiu szkoły – kształtowanie patriotycznej postawy młodego pokolenia, wzorując się na osobie naszego patrona. Jak nakazuje Ceremoniał Szkolny, wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn, nad czym czuwał pan Andrzej Sienkiewicz.

Kontynuując tradycję czytania dzieł narodowych podczas szkolnych uroczystości, konferansjerzy zapowiedzieli inaugurację Roku Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.W rolę Panny Młodej wcieliła się pani Małgorzata Hrycenko, która wystąpiła w towarzystwie Pana Młodego. W tej kreacji zaprezentował się pan Robert Pędzich. Mistrzowsko odegrali scenę 12 z aktu I zakończoną słynnym zdaniem: „Trza być w butach na weselu”Rolę tradycji dodatkowo podkreśliły ludowe stroje aktorów.

Dyrektor naszej szkoły, pan Jan Mickiewicz, w swoim przemówieniu powitał przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie – Kazimierz Żuchowski, wicestarosta kętrzyński – pan Michał Krasiński,  Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim – pan Kazimierz Wróblewski, Kierownik AR i MR – pan Tomasz Komorowski, wójt Gminy Kętrzyn – pan Paweł Bobrowski, przedstawiciel PUP w Kętrzynie – pan Jarosław Pieniak.

Dyrektor podkreślił rangę obchodów Dnia Patrona w wychowaniu młodzieży jako wyrażanie szacunku dla ponadczasowych wartości i uznania patriotycznej postawy Franciszka Kamińskiego, który swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie i ludziom. Szczególne słowa skierował do uczniów klas pierwszych, którzy dziś zapisują kolejną kartę historii naszej szkoły. Dyrektor odczytał list, który, jak co roku, otrzymaliśmy od pani Zofii Kamińskiej, córki generała, w którym wyraziła podziękowanie za pamięć o jej ojcu i życzyła uczniom i nauczycielom sukcesów w nowym roku szkolnym. O naszym święcie pamiętał również pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, który w liście podkreślił działania naszej szkoły mające na celu podtrzymywanie tradycji i pielęgnowanie polskości.

Spośród przybyłych gości głos zabrał wicestarosta kętrzyński – pan Michał Krasiński. Zwrócił uwagę na potrzebę przypominania młodym ludziom o wybitnych osobowościach mogących być wzorem do naśladowania, a którym niewątpliwie jest nasz patron. Zaproszeni goście złożyli wpisy w księdze pamiątkowej.

Oddanie hołdu Franciszkowi Kamińskiemu znalazło wyraz w części artystycznej przygotowanej przez panią Marzenę Cogiel. Stefan Piekarski z klasy II TMRiA przypomniał najważniejsze wydarzenia z biografii naszego patrona. Następnie Karolina Bobkowska z klasy IV ATŻiUG zaprosiła przedstawicieli różnych klas do debaty na temat roli patrona w życiu współczesnej szkoły. Uczestnicy debaty: Karolina Czeczko  z IVA TŻiUG, Klaudia Czeczeniuk z III TW i Łukasz Dzieńkowski  z II TR przyznali, że Franciszek Kamiński może być autorytetem młodych ludzi i wyznaczać im drogę. Dwie najważniejsze wartości nierozłączne w życiu naszego patrona – ziemia i ci, którzy na niej pracują i ojczyzna, dla której przelewali krew – stały się mottem drugiej części programu, w której młodzież zaprezentowała  wiersze, piosenki, fragmenty „Wesela” i przemówień generała. Na scenie nie mogło zabraknąć dziewcząt z wiankami rodem z „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”,kosynierówi żołnierzy i …polskich kwiatów. W tej części wystąpili: Magdalena Lis, Magdalena Wons, Damian Lipski, Igor Kowalik, Przemysław Pikała, Arkadiusz Witek, Adam Janecki, Bartłomiej Olszewski z klasy III TW/TR, Rafał Popowski z III TŻiUG, Natalia Rais z II TR, Przemysław Kłys z I A TMRiA, Brygida Osiecka z IV B TŻiUG, Magdalena Seges, Kamila Czerwińska, Anna Kopyść, Anna Olewnik, Joanna Bernacka z IV TW/AK. Na zakończenie Karolina Bobkowska wyjaśniła sens słów umieszczonych na naszym sztandarze – BÓG, HONOR, OJCZYZNA NAUKA, którym młodzi ludzi powinni być wierni, by w ten sposób wypełnić testament Franciszka Kamińskiego.

Szczególnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym powitaliśmy w progach naszej szkoły klasy: I A TMRiA (wych. pani Katarzyna Kłek), I B TMRiA (wych. pan Marek Stokłosa), I TŻiUG (wych. pani Monika Nowak), I TW/AK (wych. pani Małgorzata Hrycenko), I A BS (wych. pani Wioletta Ławrywianiec) i IB BS (wych. pan Kazimierz Patecki). Pierwszoklasiści, przysięgając na sztandar szkoły, wygłosili treść roty. Ślubowali bronić  dobrego imienia swojej szkoły. Wręczenie pamiątkowych tarcz i zdjęcia z Dyrekcją i wychowawcami zakończyło tę część uroczystości.

Co roku w naszej szkole klasy rywalizują ze sobą w „Bitwie o najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję”. Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki konkursu za rok 2016/2017. Zwycięską klasą okazała się II TMRiA/TR. Wychowawczyni, pani Lucyna Olszewska, uznała sukces swojej klasy za najlepszą motywację na kolejny rok szkolny.

Ostatnim punktem dzisiejszej uroczystości było ogłoszenie wyników pierwszego etapu nowego w tym roku konkursu „ Klasa z klasą” pod patronatem Dyrektora Zespołu, inspirowanym  przywołanymi już dziś słowami Stanisława Wyspiańskiego „Trza być w butach na weselu”. Konkurs ma promować noszenie stroju galowego podczas ważnych szkolnych uroczystości jako wyrazu przestrzegania Kodeksu etycznego  i godnego reprezentowania szkoły. Komisja konkursowa w składzie: pani Genowefa Jasionek, pani Małgorzata Sokołowska, pan Zbigniew Bodnar i pan Dariusz Chomka po dokładnym przyjrzeniu się wszystkim klasom ustaliła następujące wyniki:

I miejsce zajęły klasy: I A i B TMRiA, I TW/AK, II miejsce wywalczyły klasy: I TŻiUG i I A SB, III miejsce przypadło klasom: II TMR i II TMRiA. Ponadto wyróżniono klasę I B BS.

Klasy „z klasą” i pozostali uczniowie udali się do klas na lekcje. Kolejny Dzień Patrona przeszedł do historii.

Marzena Cogiel

Dodaj komentarz

Skip to content