I SPARTAKIADA MŁODZIEŻY W INTERNACIE

Sport to zdrowie! Nie tylko wpływa pozytywnie na kondycję fizyczną, ale i kształtuje charakter. Nawet osoby, które jedynie obserwują zmagania sportowców mają frajdę. 06.06.2017 r. w hali sportowej „Olimpia” odbyła się I Spartakiada Młodzieży zorganizowana z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego. Impreza przebiegała dwuetapowo.

I etap – mieszkańcy internatu wytypowali spośród siebie osoby, które będą brały udział w rozgrywkach. Powstały 3 drużyny 6-cio osobowe w składzie:

Drużyna „CZERWONI”

1. Weronika Deryło -LIDER  gr. II

2. Natalia Rajs gr II

3. Maciej Mełech gr. III

4. Damian Myszczyński gr. III

5. Kacper Korotko gr. I

6. Piotr Soliwoda gr. I

Drużyna„ ZIELONI”

1. Artur Popielarz- LIDER  gr. III

2. Justyna Luszczyk  gr. II

3. Patryk Woźniak  gr. III

4. Łukasz Czerwonka gr. III

5. Wojciech Wierzbicki gr. III

6. Szymon Grzymała gr. III

Drużyna„ ŻÓŁCI”

1. Dominika Zyśk- LIDER  gr. II

2. Agata Tabojka gr. II

3. Julian Dzadz gr. IV

4. Szymon Depta gr. IV

5. Konrad Gałąska gr. IV

6. Nicolas Behrendt gr. III

 

 

Zostały również wybrane konkurencje sportowe, w których będą współzawodniczyć nasze drużyny:

1. Bieg w worku

2. Bieg z jabłkiem

3. Bieg z książką na głowie

4. Bieg z piłkami lekarskimi pod pachami

5. Slalom z piłką do kosza i celny rzut

6. Slalom z kijem od uni hokeja i piłką siatkową

7. Skoki ze skakanką

8. Bieg na czworaka

Ponadto została powołana komisja konkursowa, która będzie czuwała nad właściwym przebiegiem zmagań sportowych w osobach Ewa Tylus i Kacper Wątora. Całą imprezę poprowadzą: Karolina Bobkowska i Michał Zieliński .

II etap – przebieg imprezy.

Cała społeczność internatu zebrała się w hali sportowej „Olimpia”. Przy pełnym aplauzie publiczności wyposażonej w instrumenty perkusyjne dla podgrzania atmosfery, wyłonione drużyny przystąpiły do rywalizacji sportowej.

Klasyfikacje sportowe:

1. Bieg w worku wygrała drużyna czerwonych

2. Bieg z jabłkiem wygrała drużyna czerwonych

3. Bieg z książką na głowie wygrała drużyna czerwonych

4. Bieg z piłkami lekarskimi pod pachami wygrała drużyna czerwonych

5. Slalom z piłką do kosza i celny rzut wygrała drużyna zielonych

6. Slalom z kijem od uni hokeja i piłką siatkową wygrała drużyna żółtych

7. Skoki z e skakanką wygrała drużyna czerwonych

8. Bieg na czworaka wygrała drużyna czerwonych i zielonych

W przerwie między rozgrywkami sportowymi swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dziewczyny z Karolewskiej Sceny Tańca Doroty Kuchcińskiej: Wiktoria Kotara, Julia Traczyk, Emilia Hałabuda, Dominika Zyśk, Magdalena Wons oraz Natalia Rajs.

Ostateczna klasyfikacja przestawia się następująco:

I miejsce zajęła drużyna „czerwonych”

II miejsce zajęła drużyna „zielonych”

III miejsce zajęła drużyna „żółtych”

Naszym dzielnym sportowcom zostały wręczone dyplomy i upominki przez kierownika internatu panią Genowefę Jasionek i wychowawczynię panią Elwirę Rzeczycką.

Zostały również wręczone podziękowania młodzieży za zaangażowanie i wspólne działania na rzecz internatu.

Wyróżnienia, które wręczały pani Genowefa Jasionek i opiekun MRI pani Jolanta Sznurkowska otrzymali: Ewa Tylus, Karolina Bobkowska, Kinga Pielach, Weronika Deryło, Karolina Czeczko, Kacper Wątora, Michał Kołodziejczyk, Karol Pompetzki, Michał Zieliński, Łukasz Czerwonka, Nicolas Behrendt,Wojciech Wierzbicki

Na zakończenie młodzież rozegrała mecz towarzyski piłki siatkowej.

W podziękowaniu za udział w Spartakiadzie wszystkim uczestnikom został zorganizowany grill za który odpowiedzialni byli: Michał Kołodziejczyk i Norbert Iwański.

I Spartakiada Młodzieży Internatu przechodzi do historii. Była to świetna promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy. To jedno z bardzo ważnych zadań dla wychowawców młodzieży. Dzień Sportu w naszym internacie to znakomity przyczynek by zaszczepić w młodzieży także ducha rywalizacji, nieodłącznego elementu rozwoju społecznego. Najważniejsze jednak, by czas ten kojarzył się dobrą zabawą! Mamy nadzieję, że ta forma spędzania wolnego czasu będzie kontynuowana.

Szczególne podziękowania składamy Andrzejowi Rzeczyckiemu za pomoc w przeprowadzeniu konkurencji sportowych, Grzegorzowi Kocińskiemu za pomoc przy nagłośnieniu i Dorocie Kuchcińskiej za przygotowanie części artystycznej.

Organizatorzy

Genowefa Jasionek

Jolanta Sznurkowska

Elwira Rzeczycka


Za fotorelację odpowiedzialne były następujące osoby: Marcelina Ludwiczak i pani Elwira Rzeczycka.

Dodaj komentarz

Skip to content