Pożegnanie klas maturalnych

„Za dwadzieścia lat będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś , niż tego co zrobiłeś.

 

Wiec odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślny wiatr

Podróżuj, śnij , odkrywaj…” M .Twain

28 kwietnia w ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych, którą w elokwentny i dystyngowany sposób poprowadzili konferansjerzy: Karolina Bobkowska i Tomasz Chmieleński, uczniowie klas trzecich.

Dla tegorocznych abiturientów to dzień wieńczący ich osiągnięcia, naukę, ale też dzień refleksji nad nowymi perspektywami i odpowiedzialnością za swoją przyszłość. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Zespołu  Pan Jan Mickiewicz, Wicedyrektorzy: Pan Zbigniew Bodnar i Pan Dariusz Chomka,  Pedagog Pani  Małgorzata Sokołowska, Kierownik Internatu Pani Genowefa Jasionek, Kierownik Kształcenia Praktycznego Pan Adam Kołakowski oraz nauczyciele, zaproszeni rodzice i brać uczniowska.

Bohaterami tego dnia były klasy:

IV A Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych -wychowawczyni  Pani Anna Skrzypa

IV B Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych -wychowawczyni Pani Krystyna Szerszeń

IV Technikum Agrobiznesu i Technikum Architektury Krajobrazu -wychowawczyni Pani Agnieszka Pędzich

IV A Technikum Mechanizacji Rolnictwa- wychowawca Pan Robert Pedzich

IV B Technikum Mechanizacji Rolnictwa -wychowawca Pan Jacek Lipka

 

Po odśpiewaniu hymnu, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Mistrz Ceremoniału Szkoły pan Andrzej Sienkiewicz wyróżnił reprezentantów pocztu. Jako następcy zaprzysiężeni zostali: Karolina Czeczko, Kinga Pielach, Kamil Pawłowski.

W tym roku szkolnym każda uroczystość sygnowana jest odczytaniem fragmentu dzieła Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Zaszczyt ten przypadł Panu Adamowi Kołakowskiemu.

Następnie zabrał głos dyrektor Pan Jan Mickiewicz, który nawiązał do odczytanego fragmentu. W przemówieniu wskazał abiturientom jak ważna jest zasada dawania świadectwa i bycia wiernemu wartościom  w życiu: „Jeszcze kilka lat temu zdobywając wiedzę i oceny, nie zdawaliście sobie sprawy, że budujecie swoją przyszłość. Edukacja jest fundamentem, który   sprawia, ze wreszcie każdy  sam weźmie odpowiedzialność za swoją przyszłość.”

Dyrektor podkreślił, że wyjątkowo w tym roku decyzją Rady  Pedagogicznej przyznano dwa tytuły Absolwenta Roku. Otrzymały je uczennice z klasy IV Technikum Agrobiznesu i  Technikum Architektury Krajobrazu: Klaudia Krajewska i Dominika Kwiatkowska.

Wręczenie odznak to symboliczny sposób uhonorowania osiągnięć edukacyjnych, ale też działań podnoszących jakość pracy szkoły oraz form rozwijania pasji i zainteresowań.

Następnie dokonano wyróżnienia tych uczniów, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w wypełnianie obowiązków rozsławiali imię szkoły oraz efektywnie współdziałali w zespołach klasowych czy społeczności internatu. Listy gratulacyjne otrzymali także rodzice-uczennic uhonorowanych tytułem Absolwent Roku,  Państwo Kwiatkowscy i Państwo Krajewscy   a także rodzice wyróżnionych uczniów. 

Zakończenie edukacji to również podsumowanie dokonań uczniów, którzy rozwijali swoje pasje, talent i osiągali sportowe sukcesy.

Pani Katarzyna Rejent- instruktorka szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca, nagrodziła za reprezentowanie szkoły oraz zaangażowanie w występy Zespołu odchodzących uczniów.   W imieniu Zespołu wręczyła tancerzom: Klaudii Krajewskiej i Norbertowi Krupskiemu pamiątkowe statuetki, dyplomy i koszulki z logo zespołu. Samorząd Uczniowski również wyróżnił dyplomami uznania i upominkami tych, którzy z pasją i kreatywnością pracowali dla szkoły oraz wypełniali odpowiedzialnie powierzone im zadania. Na uznanie zasłużyli Paweł Ptak oraz Aniela Kowalczuk. Opiekun sekcji zapaśniczej Pan Krzysztof Kania nagrodził ucznia Macieja Sienkiewicza   za godne reprezentowanie szkoły i sukcesy w zapasach.

Wśród braw i pamiątkowych zdjęć,  nie zabrakło chwil wzruszeń i satysfakcji.

Symbolem wdzięczności, podziękowań abiturientów skierowanych do dyrektorów oraz nauczycieli były słowa Karola Siewruka oraz   piękne pąsowe róże.  

Uczniowie z klas młodszych przygotowali pod kierunkiem Pani Joanny Szwark i Pani Agnieszki Zalewskiej program artystyczny. Montaż  zawierał utwory poetyckie i wymowne piosenki -ballady do słów Edwarda Stachury. Z żywiołem i nieukrywanym wzruszeniem recytowano teksty , zaś zespół wokalny pod kierunkiem Pani Doroty Kuchcińskiej interpretował lirycznie poezję. Publiczność skupiona i wzruszona nagrodziła gromkimi brawami występy uczniów. W programie udział wzięli: Magdalena  Wons, Wiktoria Konopka, Magdalena Lis, Natalia Zych, Paulina Skorynko, Julia Traczyk, Patryk Radgowski, Paweł Siegiel, Damian Kulbacki.

Tradycją naszej szkoły jest przygotowywanie przez uczniów klas trzecich upominków „na szczęście” uczniom opuszczającym szkolne grono. W tym roku były to „olimpijskie medale” za wyczyn, jakim niewątpliwie jest dotarcie do mety edukacji… ukończenia szkoły. Życzenia szczęścia i powodzenia w dalszej karierze złożyła w imieniu braci uczniowskiej Ewa Tylus, zaś medale wręczano podczas rozdawania świadectw.

Każda z klas prezentowała się dumnie podczas wręczania świadectw. Dyrektor dziękował  wychowawcom  za opiekę i ukształtowanie młodych ludzi, którzy wyfruwają spod skrzydeł, by samodzielnie szybować przez życie.

Abiturienci podczas wręczania świadectw przekazywali na ręce dyrektora pamiątkowe tabla. Wspólne zdjęcie -po raz ostatni w szkolnym gronie- wraz z wychowawcą uwieczniło historyczny moment.

Maturzystów pożegnała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Deryło: „Szkolne korytarze bez Was będą puste, miejsca w których często rozmawialiśmy staną się ciche…ale pamiętajcie, że Wasz ślad w sercu i pamięci na zawsze zostanie.

Bo wszystko, co człowiek robi z pasją jest trwałe i piękne.”

Wręczono również  upominki od Samorządu Uczniowskiego-na szczęście. Dodatkowo każdy z absolwentów otrzymał okolicznościowy egzemplarz  gazetki „Szkolne Newsy”. Redaktor Pani Marzena Cogiel i  skład redakcyjny zamieścili w niej wywiady z wychowawcami klas oraz wspomnienia  uczniów, którzy jeszcze niedawno rozpoczynali naukę w pierwszej klasie.  

To miła pamiątka, gdyż za kilka lat ożyją w pamięci wspomnienia zapisane emocjami szkolnych dni.

Uroczystość zakończono wyprowadzeniem Sztandaru Szkoły i życzeniami od Mistrza Ceremoniału Pana Andrzeja Sienkiewicza.

Dziękujemy za przygotowanie i oprawę apelu Pani Joannie Szwark i pani Agnieszce Zalewskiej oraz za przepiękną, teatralną  dekorację sali i tematyczne sentencje, które przygotowała Pani Eleonora Bronakowska.

Absolwenci niech świat, w który wyruszycie,  będzie dla Was życzliwy…

Dodaj komentarz

Skip to content