BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Dnia 21 kwietnia 2017 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników oddziału terenowego KRUS, którzy przeprowadzili wśród uczniów klas II TR/TW i II TMR szkolenie i konkurs na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące:

  • zagrożeń zdrowia i życia rolnika,

  • bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi,

  • bezpiecznej pracy przy obsłudze zwierząt,

  • bezpiecznego transportu płodów rolnych,

  • bezpiecznej pracy na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach,

  • bezpiecznej pracy ze środkami chemicznymi,

  • bezpiecznego użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Podczas szkolenia uczniowie zostali poinformowani o głównych przyczynach wypadków. Omawiany był również wpływ stanu nawierzchni podwórzy, ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, korytarzach paszowych, znaczenie użytkowania właściwego ubrania i obuwia roboczego na ryzyko zaistnienia wypadku. Uczniowie obejrzeli film o tematyce bhp w rolnictwie oraz otrzymali materiały popularyzatorskie.

Następnie pracownicy KRUS przeprowadzili wśród uczniów konkurs na temat zdobytej wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie. Wyłoniono i nagrodzono trzech laureatów:

I miejsce – Rafał Segieda (klasa II TR)

II miejsce – Krystian Sękulski (klasa II TMR)

III miejsce – Igor Kowalik (klasa II TR)

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy, żeby poznane i stosowane zasady bhp uchroniły ich od wypadków w gospodarstwach rolnych.

 

Agnieszka Pędzich

 

Dodaj komentarz

Skip to content