„WYDARZENIA, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ”

23 marca młodzież z klas drugich i trzecich Technikum oglądała spektakl taneczno – teatralny pt. „Kierunek nieznany”. Widowisko przygotował Kętrzyński Teatr Czarno – Biała Strefa Tańca działający przy Kętrzyńskim Centrum Kultury. Sala kinowa była wypełniona po brzegi przez naszą młodzież wraz z dyrektorem panem Janem Mickiewiczem i nauczycielami. Wszyscy z dużym napięciem i ciekawością oczekiwali na rozpoczęcie przedstawienia, w którym jedną z głównych ról grał nasz uczeń Tomasz Kudelski.

Tematyka spektaklu, oparta na wspomnieniach naocznych świadków zsyłki na Sybir, przybliżyła widzom tragedię tamtych lat. Opowiadała o życiu w niełatwych czasach historycznych, politycznych, gospodarczych i nieludzkich warunkach. Taki los podzieliły setki tysięcy obywateli polskich z zajętych przez Armię Czerwoną po napaści z 17 września 1939 r. terytoriów wschodnich II Rzeczpospolitej. Związek Sybiraków twierdzi, że wywieziono na Wschód 1,3 mln osób.

10 lutego 1940 roku o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków na Syberię. Potem były jeszcze trzy deportacje, w kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz w czerwcu 1941.Wielu deportowanych później pisało lub mówiło o rosnącym poczuciu oderwania od wszystkiego, co znajome, w miarę jak pociągi przekraczały Ural, tradycyjną granicę między europejską a azjatycką częścią Rosji. W trakcie podróży odnotowano wiele przypadków zgonów, zaś pobyt w wagonach do dziś jest jedną z największych traum Sybiraków. Po przybyciu na miejsce zesłańcy mieli pracować dla dobra sowieckiej ojczyzny, a po zakończeniu zsyłki pozostać tam jako tania siła robocza. Byli zesłańcami i kolonistami jednocześnie. 

Sybiracy podają, że nie wrócił co trzeci wywieziony na Wschód. Kiedy mówi się o stratach w całym okresie zesłania od 1940 do 1946 roku, to liczba ofiar sięga kilkudziesięciu tysięcy.

Celem widowiska, które uczniowie mieli przyjemność oglądać, było upamiętnienie ofiar zsyłki, jak również przybliżenie młodzieży historii tamtych czasów poprzez teatralną wizualizację. W spektaklu wzięło udział czterdziestu tancerzy, którzy poprzez różne formy tańca, takie jak: Taniec Współczesny, Hip – Hop Damce czy Breakdance dotarli do wrażliwości widzów i przekazali wiele głębszych wartości. Ponadto rozbudzili wśród oglądającej publiczności pasję taneczną i teatralną i stali się inspiracją dla młodzieży szukającej ciekawych zainteresowań.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content