XXIII EDYCJA KONKURSU „OŚMIU WSPANIAŁYCH”

W roku 2017 przypada XXIII Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Organizatorem konkursu na poziomie ogólnopolskim jest Fundacja „Świat na TAK”. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

Poszukiwani są kandydaci – wolontariusze do udziału w konkursie, którzy spełniają wymienione poniżej kryteria:

Kryterium pracy – 
konsekwencja w realizacji podjętych prac,
zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
pozytywny efekt społeczny,
wzorotwórczy charakter działań,
wytrwałość w pokonywaniu trudności,
motywy działania,
minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.

Kryterium postawy:
Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in.: wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

Niezbędne formy działania zasługujące na nagrodzenie:
podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Chętni do udziału w konkursie powinni zgłosić swoją kandydaturę do dnia 24 lutego 2017r, do pani pedagog

Dodaj komentarz

Skip to content