Warsztaty profilaktyczne

Karolewo, dnia 13.02.2017 r.

10 lutego 2017 r. w ZSCKR w Karolewie przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne pod tytułem „Mokry władca rozumu”. Odbiorcami zajęć byli uczniowie klas drugich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Zajęcia prowadzone były po godzinie w każdej z pięciu klas i swoim działaniem objęły 83 uczniów. Warsztaty prowadził terapeuta uzależnień, muzyk i współpracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej PROGES w Białymstoku oraz wolontariusz współpracujący z Białostockim Zakładem Poprawczym przy resocjalizacji osadzonych, pan Sławomir Pyrko.

Warsztaty profilaktyczne pod tytułem „Mokry władca rozumu” poruszały kwestię mechanizmów stopniowego wchodzenia w uzależnienie od substancji psychoaktywnych, a także kwestię uzależnień behawioralnych, szczególnie takich , jak: uzależnienie od telefonów komórkowych czy Internetu – seksoholizm, przemoc w Internecie i w grach komputerowych. Terapeuta uzależnień w dyskusji z młodzieżą wielokrotnie zwracał uwagę, że profilaktyka polega na prawidłowym diagnozowaniu problemu, wzmacnianiu postaw asertywnych i odnajdywaniu lepszego „Ja” w odbiorcy działań profilaktycznych. Podczas zajęć młodzież wyrażała własne zdanie, broniła swoich racji, zadawała pytania, mówiła o własnych doświadczeniach i odczuciach, co budowało relacje i wzajemne zrozumienie. Dodatkową atrakcją były ballady śpiewane przez prelegenta.

Poza warsztatami prowadzonymi z młodzieżą, odbyło się również 30 minutowe spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich, na które przybyło 13 zainteresowanych. Terapeuta poruszył kwestię psychologiczną i społeczną dojrzewania, i jego związku z substancjami psychoaktywnymi jako elementami eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży. Podkreślił, jak znaczący wpływ i jak ważną rolę odgrywa rodzina nie tylko w okresie dojrzewania dziecka, ale od jego najmłodszych lat życia, jak następuje rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków i jak ważne są wzorce zachowań samych rodziców.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Gminy Miejskiej Kętrzyn, a jego organizatorem w szkole była pani pedagog Małgorzata Sokołowska. 

Dodaj komentarz

Skip to content