POSTAWMY NA ŚWIADOMY ROZWÓJ

Od 16 stycznia do 09 lutego 2017 r. w klasach pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej prowadzone były warsztaty z panią psycholog w ramach współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kętrzynie. Jest to jedna z wielu form wspierania wysiłków wychowawczych i dydaktycznych naszej szkoły przez kętrzyńską poradnię. W warsztatach wzięło udział ogółem 105 uczniów.

Zajęcia warsztatowe odbyły się w trzech blokach tematycznych: „Zrozumieć emocje – żyć zgodnie z własna naturą”, „Ja jako uczeń – motywowanie do nauki i zdrowego stylu życia”, „Rozwijanie efektywności uczenia – strategie zapamiętywania”.

Podczas warsztatów młodzież była motywowana do nauki i samorealizacji. Wykonując ćwiczenia i prowadząc wspólną dyskusję pani psycholog uświadamiała uczniom, jak ważna jest odpowiedzialna postawa wobec uzyskiwanej wiedzy i wytrwałość w dążeniach do własnego rozwoju. W rozmowie i pracy z młodzieżą podkreślany był aspekt konieczności uczenia się przez całe życie, tak aby umieć odnajdywać się w każdej sferze życia, sytuacji i czasie. Być osobą konkurencyjną na rynku pracy i w życiu społecznym.

Przez zabawy i ćwiczenia, uczestnicy poznawali techniki uczenia się z zastosowaniem różnych kanałów sensorycznych uaktywniając obustronną pracę mózgu. Rozwiązywali skrócony test inteligencji, dzieląc się później własnymi spostrzeżeniami i odczuciami. Pozwoliło im to bardziej świadomie ocenić własne możliwości oraz to, na ile korzystają z nich na co dzień. Warsztaty podobały się uczniom, są jedną z atrakcyjniejszych metod pracy z młodzieżą w szkole. 

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content