Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 13.12.2016 lekcji z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

                13.12.2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie została przeprowadzona lekcja otwarta przez doradcę metodycznego KCER w Brwinowie Halinę Szeląg. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematem przeprowadzonej lekcji była:  obsługa gości metodą niemiecką i francuską- ćwiczenia.

                W zajęciach brała udział grupa młodzieży z zajęć praktycznych- obsługa konsumenta: 8  uczniów i 5 obserwatorów: Dyrektor ZSCKR w Karolewie Pan Jan Mickiewicz, Pedagog Szkoły Pani Małgorzata Sokołowska, Kierownik Szkolenia Praktycznego Pan Adam Kołakowski a także nauczyciele z ZSCKR w Dobrocinie:  Pani Beata Cienki i Pani Lidia Standara, którym serdecznie dziękuję za udział w lekcji otwartej.

                Miejscem do przeprowadzenia 2 godzinnych zajęć praktycznych była sala do obsługi konsumenta, w której to uczniowie mają możliwość przeprowadzania ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i zastawy stołowej stosowanej w gastronomii. Uczniowie po rozpoczęciu lekcji zostali podzieleni na 2 grupy, które miały za zadanie przećwiczyć sposoby obsługi konsumenta sposobem niemieckim i francuskim a następnie zaprezentować te metody nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Ćwiczenia praktyczne umożliwiły uczniom zapamiętanie obu metod obsługi z zachowaniem właściwej postawy w obecności konsumenta. Po prezentacji ćwiczonych metod obsługi uczniowie wypowiedzieli się na temat zajęć, w których uczestniczyli a następnie ocenili siebie nawzajem. Zajęcia zostały podsumowane przez nauczyciela oraz ocenione zostało zaangażowanie uczniów jak i umiejętności które nabyli podczas ćwiczeń. Następnie aby nowe umiejętności nie zostały zapomniane uczniowie dostali do wypełnienia w domu karty pracy na temat przerobionych metod. Lekcja przebiegała w atmosferze współpracy oraz w odpowiednim tempie co pozwoliło każdemu z uczniów opanować realizowany materiał.

Załączniki:

1. Arkusz 

2. Scenariusz

3. Zadania  

 

Opracowała:

Halina Szeląg

nauczyciel doradca metodyczny KCER w Brwinowie.

 

Dodaj komentarz

Skip to content