ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE

Uczniowie naszej szkoły chętnie przyłączyli się do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”.

Jest to bardzo ważny projekt, który promuje honorowe krwiodawstwo wśród młodych ludzi, kształtuje pozytywne postawy prospołeczne wskazując sposób, w jaki można ratować ludzkie życie. W ramach współuczestniczenia w projekcie 29 listopada 2016 r. na terenie naszej szkoły 52 uczniów wzięło udział w akcji krwiodawstwa, w tym 37 uczniów oddało krew. W efekcie młodzież oddała 16314 ml krwi pełnej. 19 uczniów, którzy zrobili to po raz pierwszy w dniu 22 grudnia, na uroczystym apelu otrzyma legitymacje Honorowych Dawców Krwi. Dnia 02 marca 2017r. zaplanowaliśmy powtórzenie tych działań.

W celu zgłębienia wiedzy uczniów na temat krwiodawstwa i rozwijania zainteresowania oraz oceny własnej gotowości do bycia honorowym dawcą krwi w przyszłości, w dniach od 05 do 19 grudnia 2016r. zostały zrealizowane w jedenastu klasach Technikum zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Olsztyna. Lekcje prowadzone były przez młodzieżowych liderów, uprzednio przygotowanych przez koordynatora szkolnego, panią Małgorzatę Sokołowską. Ogółem 23 liderów edukowało 195 uczniów. Żywimy nadzieję, że dzięki tym działaniom poszerzy się świadomość młodzieży i powiększymy grono Honorowych Dawców Krwi.

Dodaj komentarz

Skip to content