„BIAŁA WSTĄŻKA”

Nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w Ogólnoświatową Kampanię przeciw przemocy wobec kobiet „Biała wstążka” organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyna.

Na lekcjach wychowawczych uczniowie poznali historię powstania kampanii, cele oraz  hasło przewodnie. W oparciu o przedstawione informacje młodzież podejmowała w klasach dyskusję na temat zasadności tego przedsięwzięcia. Uczniowie z klas pierwszych i drugich wykonali transparenty, które następnie zostały wyeksponowane 01 grudnia w „Białym Marszu” ulicami Kętrzyna, manifestującym sprzeciw wobec przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij …” Marsz zakończył się między innymi emisją spotów w kinie „Gwiazda”. Spoty filmowe na temat „Mój świat bez używek”  nagrywane były przez szkoły ponadgimnazjalne. Nasi uczniowie również podjęli się tego zadania i jak się okazało z dobrym efektem. Weronika Deryło, Adam Gnatkowski, Patryk Woźniak, Karol Siewruk, Maciej Sienkiewicz zostali wyróżnieni i nagrodzeni nagrodami rzeczowymi przez Burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Należy w tym miejscu podziękować naszemu informatykowi, panu Grzegorzowi Kocińskiemu za istotną i nieocenioną pomoc w zakresie technicznym podczas nagrywania spotu.

Kolejnym działaniem w szkole w ramach kampanii były białe wstążeczki, które młodzież z Samorządu Uczniowskiego rozdawała chłopakom i mężczyznom, jako symbol identyfikowania się z akcją. Ponadto w wybranych klasach trzecich i czwartych odbyły się spotkania z funkcjonariuszami policji i koordynatorem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie i przeciwdziałania przemocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, panem Krzysztofem Plewnią na temat „Jak bronić się przed przemocą domową”. Prelegenci mówili o rodzajach przemocy występującej w rodzinie, o tym co robić, jeśli doświadcza się przemocy, gdzie szukać pomocy, a także jak pomóc, gdy jesteśmy mimowolnymi świadkami przemocy.  

28 listopada  uczniowie z wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w przeprowadzonym na sali gimnastycznej spotkaniu z funkcjonariuszami policji. Zastępca komendanta policji podinspektor Marcin Piechota metodami słownymi i wizualnymi poruszył kwestie przemocy występującej w różnych sferach życia, łącząc ją z zagadnieniem o  odpowiedzialności prawnej. Policyjny instruktor udzielił uczniom instruktażu technik samoobrony.

Całością przedsięwzięć w szkole koordynowała pani pedagog Małgorzata Sokołowska.

Dodaj komentarz

Skip to content