STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

15 listopada  Dominika Kwiatkowska uczennica IV klasy Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu po raz trzeci odebrała z rąk Kuratora Oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Odznaczenie  to, przyznawane jest uczniom za szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy bądź za najwyższą średnią ocen w szkole. 

W tym roku, nagrodzonych było 160 uczniów z naszego województwa. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli: pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.

Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, opowiadali o własnych pasjach i zainteresowaniach. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, gratulując uczniom osiągniętych sukcesów, podziękował nauczycielom za pracę, a rodzicom za wspieranie dzieci w realizacji ich marzeń.

Dominika wspomina ten wyjazd, jako motywację do dalszej nauki, ponieważ niecodziennie można się znaleźć pośród tylu inteligentnych rówieśników, a także usłyszeć tyle budujących słów, które dodają otuchy do dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Skip to content