„STOP AGRESJI W SZKOLE”

W środowisku szkolnym liczy się bezpieczeństwo, przyjazna atmosfera między uczniami bez kłótni i przemocy. Kształtowanie postaw wolnych od agresji ważne jest szczególnie dla młodzieży klas pierwszych, która jest na etapie integracji z nowym środowiskiem.

We wrześniu i październiku realizowane były w klasach pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, warsztaty edukacyjno – profilaktyczne pod hasłem „Stop agresji w szkole”. Młodzież wymieniała poglądy na temat rodzajów i form przemocy, szczególnie tych, jakie występują w szkole. Poznała pojęcie mobbingu i uświadamiała sobie zagrożenia płynące z tego zjawiska. Wspólnie z panią pedagog Małgorzatą Sokołowską uczniowie analizowali cechy ofiary i sprawcy przemocy.

Istotnym elementem warsztatów była nauka asertywnego reagowania w różnych sytuacjach z wykorzystaniem komunikatu typu „Ja”, a także poznanie różnych technik asertywnego zachowania w codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Skip to content