Nowy Samorząd Uczniowski!

5 października 2016 r. w Izbie Tradycji ZSCKR w Karolewie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Czynne prawo wyborcze posiadało 428 uczniów uczących się w naszej szkole, natomiast z biernego prawa wyborczego skorzystało 6 uczniów, którzy zgłosili swoje kandydatury i prowadzili kampanię wyborczą zgodnie ze Statutem Zespołu (§17). W skład Komisji Wyborczej weszli reprezentanci dotychczasowego Samorządu Uczniowskiego: Karol Siewruk, Monika Banaś, Karol Marciniak, Magdalena Kowalik. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał Opiekun SU – pani Janina Fąderska. W wyborach wzięło udział 337 uczniów, tj. 79 % uprawnionych do głosowania. Oddano 332 ważnych głosów i 5 głosów nieważnych. A oto wyniki głosowania:

  1. Chmieleński Tomasz (III b TMR) 80 głosów
  2. Czeczko Karolina (III a TżiUG) 80 głosów
  3. Deryło Weronika (III b TżiUG) 106 głosów
  4. Mróz Magdalena (II TW) 20 głosów
  5. Seges Magdalena (III TW) 34 głosy
  6. Suchocka Mirella (II TW) 12 głosów

Gratulujemy serdecznie Weronice zwycięstwa w wyborach, Karolinie i Tomkowi również gratulujemy. Wspólnie tworzycie nowy Samorząd Uczniowski, którego zaprzysiężenie odbędzie się 14 października na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Małgorzata Jankielewicz i pani Magda Jurkiewicz przejmą rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego – gratulujemy! Życzymy owocnej i satysfakcjonującej współpracy, pasji i otwartości na kreatywne pomysły uczniów. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za sprawny i spokojny przebieg wyborów.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za uczciwą rywalizację i liczymy, że każdy z Was będzie aktywnie współpracował z nowym SU. 

 

Karol Siewruk, Monika Banaś, Karol Marciniak

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content