Staż zawodowy dla uczniów klas o profilu rolniczym

Absolwent Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie  bierze aktualnie udział w rolniczym stażu zawodowym w Holandii. Beneficjentem projektu pn. „Agriculture Facilities – Education Opportunities” (2015-1-PL01-KA102-01580) jest Związek Młodzieży Wiejskiej. 


Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Uitzendgroep Sun-Power B.V. oraz placówkami edukacyjnymi kształcącymi w kierunku rolniczym, w tym z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie.
Głównym celem działania jest zwiększenie kompetencji zawodowych młodych uczniów i absolwentów szkół o profilu rolniczym poprzez zdobycie doświadczenia na 3 miesięcznym stażu na plantacjach rolnych w Holandii. Uczestnicy poznają specyfikę miejsca pracy oraz metody i techniki wykorzystywane w nowoczesnym rolnictwie podczas prac pielęgnacyjnych przy roślinach.
Projekt opracowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej finansowany jest ze środków Programu Erasmus +.
Naszemu stażyście życzymy powodzenia!

Dodaj komentarz

Skip to content