Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r., w ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego przywitano nowy rok szkolny 2016/2017. Zgodnie z tradycją,  najpierw społeczność szkoły wzięła  udział w liturgii  mszy świętej, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie.

Wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu narodowego i powitanie grona pedagogicznego oraz uczniów odbyło się na placu apelowym  przy głównym budynku szkoły „Centrum”. W promieniach słonecznego poranka odbijał się entuzjazm powitań, radosne okrzyki i życzliwe spojrzeniaKażda z klas ustawiła się wraz z wychowawcą. Mistrz Ceremoniału szkoły Pan Andrzej Sienkiewicz dokonał powitania nowego Dyrektora Pana Jana Mickiewicza. Dyrektor w przemówieniu nawiązał do historycznych wydarzeń września 1939 roku i zachęcał do mądrego wykorzystania daru edukacji. Powitaliśmy w naszym gronie klasy pierwsze wraz z wychowawcami:

technik żywienia i usług gastronomicznych-wychowawca Pani Bożena Fedczak

technik rolnik o profilu strażackim i technik mechanizacji rolnictwa-wychowawca Pani Lucyna Olszewska

technik weterynarii i technik architektury krajobrazu-wychowawca Pani Stella Stukanowa

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki- wychowawca Pani Joanna Cieleszyńska

zasadnicza szkoła zawodowa kucharz-wychowawca Pani Marta Śniadowska

zasadnicza szkoła zawodowa mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych -wychowawca Pan Andrzej Sienkiewicz.

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Karol Siewruk  skierował słowa powitania do nauczycieli i braci uczniowskiej. Gorąco zachęcał zwłaszcza najmłodszych do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej, wykorzystywania i rozwijania talentów w różnych dziedzinach, kołach zainteresowań, konkursach. Warto pamiętać, że czas wypełniany rzetelnie pracą i i działaniem w grupie jest dla młodego człowieka najlepszym startem w planowanie własnej przyszłości.

1 września 2016 r. wchodzi też w życie rozporządzenie, zgodnie z którym wakacje będą rozpoczynały się w pierwszy piątek po 20 czerwca, a nie w ostatni piątek tego miesiąca, jak to miało miejsce do tej pory. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 wakacje rozpoczną się 23 czerwca – będą więc o tydzień dłuższe. Początek roku szkolnego 2016/2017 dopiero zwiastuje większe zmiany. Od roku 2017/2018 stopniowo będą wprowadzane kolejne. Wśród planów Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowa szkoła branżowa. Oznacza to likwidację gimnazjów – uczniowie rozpoczynający dziś naukę w klasie szóstej za rok pójdą do siódmej klasy podstawówki. Blisko 290 tys. osób to tegoroczni maturzyści. Dla nich też została wprowadzona zmiana – będą mogli odwoływać się od wyników egzaminu maturalnego. Życzymy wszystkim sił i entuzjazmu do pracy oraz motywacji do pokonywania trudności.

Dodaj komentarz

Skip to content