Koniec roku szkolnego 2015/2016 w ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego

„Koniec wieńczy dzieło

W słoneczny poranek 24 czerwca 2016 r., społeczność szkoły i zaproszeni goście uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie z tradycją Zespołu, uroczystości  rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym  pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.

Od lat współpraca szkoły i parafii ma wpływ na rozwój środowiska lokalnego i pozwala młodzieży rozwijać swoje umiejętności w oprawie liturgicznej, śpiewie czy  rekolekcjach.

Podczas mszy przypomniano o jubileuszu drogi kapłańskiej proboszcza parafii w Karolewie.

Ksiądz  kanonik dr Kazimierz Żuchowski święcenia kapłańskie przyjął w 1976 roku z rąk biskupa Józefa Drzazgi. Od 3 marca 1986 r., pełni posługę jako proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie. Posługę kapłańską uhonorowano życzeniami i koszem biało-czerwonych róż.

W modlitwach  dziękowano za owocny  rok szkolny, opiekę i wstawiennictwo patrona młodzieży.

 

Grono pedagogiczne,  zaproszeni goście i uczniowie przeszli następnie do hali sportowej. W pięknej scenerii  i dekoracjach , Mistrz Ceremoniału Szkoły Pan Andrzej Sienkiewicz dokonał wprowadzenia pocztu sztandarowego. Rangę uroczystości podkreśliło odśpiewanie wszystkich zwrotek hymnu narodowego. Konferansjer- uczeń Paweł Ptak-  powitał zgromadzonych i przypomniał, ze w roku szkolnym 2015/2016 wszystkie apele ubogacano wybranymi tekstami Jana Pawła II. Zwieńczeniem idei czytania w 25 rocznicę wizyty papieża w Olsztynie, było odczytanie przez dyrektora Pana Ryszarda Kawczyńskiego  fragmentu homilii papieża Polaka wygłoszonej w stolicy naszego województwa. Tematem homilii jest  rozumienie Ósmego Przykazania Dekalogu i refleksje dotyczące odpowiedzialności za wypowiadane słowo:

„(…) Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona – jakby powiedział Cyprian Norwid – „wolność mowy”.
Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami.(…)”.

 

 Kolejnym akcentem uroczystości było wręczenie świadectw z biało-czerwonym paskiem dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. W gronie najlepszych znaleźli się:

Dominika Kwiatkowska –              klasa III TAK , średnia ocen ;5,63

Klaudia Krajewska-                        klasa III TAK, średnia ocen: 5,56

Magdalena Mróz-                            klasa I TW, średnia ocen:5,0

Kornelia Czarniecka-                     klasa  IIATŻiUG, średnia ocen;5,0

Ewa Tylus-                                    klasa II TAK,

Weronika Deryło-                           klasa IIA TŻiUG

Wręczono również nagrody za frekwencję 100%, którą udało się  osiągnąć uczniom: Klaudii Krajewskiej, Magdalenie Mróz, Milenie Obolewicz, Arkadiuszowi Witek.

Dodatkowo wręczono nagrody za konkursy przedmiotowe: Pani Ewa Wereda za konkurs fizyczno-fotograficzny „Barwy światła”. Nagrody otrzymali: Mateusz Turek, Magdalena Mróz, Angelika Andrzejczak.

W konkursie matematycznym- pan Marek Stokłosa nagrodził następujących uczniów: Piotra Skłodowskiego, Łukasza Witka, Bogusława Zubowicza, Dawida Sawczuka, Karola Siewruka.

Nagrodzono wyróżniających się pracą i zaangażowaniem wychowanków internatu.

Pani Jolanta Sznurkowska- wychowawca i opiekun Młodzieżowej Rady Internatu- wyróżniła za aktywność i kreatywne działania  następujących uczniów: Annę Kopyść, Annę Olewnik, Kamilę Czerwińską, Jolantę  Benedyczuk, Monikę Banaś, Karola Pompetzkiego, Michała Kołodziejczyka, Kamila Pawłowskiego.

 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali podziękowania za pracę i działania na rzecz społeczności internatu oraz zaangażowanie w życie szkoły. 

Specjalne wyróżnienie i puchar Dyrektora Zespołu otrzymała uczennica Natalia Mej, która z pasją ćwiczy jazdę konną i z powodzeniem startuje w zawodach jeździeckich.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Karol Siewruk skierował do koleżanek i kolegów wakacyjne przesłanie. Uczniowie usłyszeli od kolegi zachętę do poznawania i odkrywania piękna ojczystych miejsc, pieszych wycieczek i wędrówek oraz propozycje na wakacyjne chwile z ciekawą lekturą.

 

 

 „(…) i w odmianach czasu smak jest.”- Daniel Naborowski.

 

Miłym akcentem apelu był pokaz taneczny „zumby” w wykonaniu młodzieży internatu pod kierunkiem nauczyciela-pani Doroty Kuchcińskiej. Taniec  wprowadził radosny, wakacyjny nastrój.  Kroki tańca opierają się w większości na układach tańców latynoamerykańskich, np. funky, merengue, salsa, reggaeton, czy flmenco, a  ich połączenie jest bardzo widowiskowe.

Następnie dyrektor Zespołu Pan Ryszard Kawczyński dokonał uhonorowania nauczycieli odchodzących na emeryturę. Dyrektor odczytał laudację Pani Grażynie Turzańskiej- Giebień i Panu Zygmuntowi Matuszczakowi. Wśród życzeń, słów uznania i bukietów kwiatów, społeczność szkolna nagrodziła brawami uhonorowanych nauczycieli a symbolem  „odpoczynku” od zadań edukacyjnych była miękka kanapa na której nauczyciele honorowo zasiedli.

Najbardziej doniosłym momentem tego dnia było  podziękowanie  Panu Ryszardowi Kawczyńskiemu -dyrektorowi szkoły. Na scenie wystąpili reprezentanci :

Pani Lucyna Olszewska-przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Pani Anna Skrzypa- przewodnicząca Rady Szkoły

Pani Małgorzata Suszyńska-wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Karol Siewruk- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

W imieniu Rady Pedagogicznej Pani Lucyna Olszewska wygłosiła orację. Mottem przewodnim wystąpienia były słowa G.G. Marqeza: „Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością.” Jako trwały ślad pracy Dyrektora , zapisany w historii szkoły w Karolewie,  Pani Olszewska podkreśliła rozwój szkoły, piękno i dobro „zasiane” właśnie ręką Pana Dyrektora. Wśród głównych działań Dyrektora  było również wychowanie młodzieży w szacunku dla ponadczasowych wartości  i  patriotyzmu , co pozwala zawsze budować siłę młodych ludzi czerpaną z lokalnego patriotyzmu i wiary w siebie.  Prestiż szkoły i jej pozycja są dowodem trudu i niezłomnej wiary, jaką każdego dnia miał Dyrektor  we wszystkich nauczycieli, uczniów i społeczność lokalną Refleksji i wzruszeń dostarczyły słowa o pozostawieniu w pamięci tych chwil spędzonych w Karolewie, które zbudują nową idee życia na dalsze lata.  

W imieniu Rady Szkoły Pani Anna Skrzypa wyraziła podziękowania za trud pracy i siłę motywującą do działania, pomysły i projekty dla  rozsławiania imienia szkoły oraz podnoszenie jakości kształcenia.

Od przedstawiciela Rady Rodziców również popłynęły słowa uznania  i podziękowania dla pana Dyrektora Zespołu, szczególnie za ofiarną  pracę  na rzecz rozwoju szkoły w Karolewie, inicjatywy wychowawcze, budowanie relacji ze środowiskiem lokalnym.

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego -Karol Siewruk dziękował Panu Dyrektorowi za wspieranie i akceptację pomysłów uczniów, wycieczki szkolne oraz niezapomniane lekcje patriotyzmu.

W imieniu zaproszonych gości- Pan Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn, wyraził podziękowania i złożył życzenia.  Wraz z myślą, że :”Każda praca ma sens, gdy wiedzie do drugiego człowieka”, Burmistrz życzył idei i pomysłów,  które są źródłem siły na każdy dzień.

Dedykacją muzyczną dla Dyrektora Pana Ryszarda Kawczyńskiego  był występ  Zespołu Pieśni i Tańca Karolewo, którego pomysłodawcą , inspiratorem i założycielem był Pan Dyrektor. Zespół z ikrą zatańczył „polkę” oraz wyśpiewał sentymentalny utwór  Ireny Santor :” Tych lat nie odda nikt”.

 W imieniu Zespołu podziękowania i wdzięczność wyraziła prowadząca Zespół- instruktor tańca Pani  Katarzyna Rejent. Młodzież wręczyła zaś pamiątkowe tablo ze zdjęciami z występów.

Apel zakończono wyprowadzeniem sztandaru i życzeniami bezpiecznych wakacji.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. 

Dodaj komentarz

Skip to content