„MOJA KARIERA W MOICH RĘKACH”

10 czerwca 2016 r. w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem: „Moja kariera w moich rękach”.

Organizatorami targów było Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy. Inicjatywa organizowana była pod Honorowym Patronatem Burmistrza Kętrzyna oraz Starosty Kętrzyńskiego. Celem imprezy była pomoc młodym ludziom w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, przedstawienie oferty edukacyjno – szkoleniowej placówek oświatowych oraz umożliwienie młodzieży nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i specjalistami rynku pracy. Na targach nie zabrakło również naszej szkoły. Magdalena Wons, Paweł Ptak i Mateusz Maksymiuk  godnie reprezentowali szkołę obok innych szkół takich, jak Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu i Wydział Nauk Społecznych w Giżycku i Bartoszycach, Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w TWP w Olsztynie, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Powiatowy Urząd Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy w Kętrzynie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Poczta Polska itp. . Nasi uczniowie już po raz drugi w tym roku szkolnym promowali szkołę w powiecie kętrzyńskim, udostępniając materiały i wszelkie informacje na jej temat zainteresowanym gimnazjalistom. Wśród uczestników targów dużym powodzeniem cieszyły się również wypieki wykonane przez młodzież pod czujnym okiem  pani Haliny Szeląg i pani Anny Skrzypy. Uczestnictwo w targach  dało nam obustronne korzyści. Pozwoliło zaprezentować szkołę na forum innych szkół oraz zebrać  materiały i informacje, które będą udostępnione naszym uczniom. 

Dodaj komentarz

Skip to content