Dyrektor ZSCKR w Karolewie odznaczony Medalem Św. Izydora Patrona Rolników za szczególne zasługi w rolnictwie

Św. Izydor stał się symbolem rzetelnej pracy na roli

i umiejętnego łączenia jej z modlitwą.

Jego postawa była ilustracją benedyktyńskiego zawołania: módl się i pracuj.

07-08 maja 2016 roku odbyły się Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza i uhonorowanie Laureatów XII Edycji Medalem za szczególne zasługi w rolnictwie, na które został zaproszony Pan Dyrektor Ryszard Kawczyński.

Pierwszy dzień Uroczystości miał miejsce w Suwałkach – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, oraz w kościele pw. św. Izydora Oracza w Smolanach, gdzie pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego była sprawowana Msza święta.

W godzinach popołudniowych zaproszeni goście wysłuchali cyklu wykładów ,,Ekologia w rolnictwie”.

Drugi dzień zgromadził zaproszonych gości i gospodarzy w Białymstoku – w kościele pw. Ducha Świętego, gdzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego była centralnym punktem obchodów ku czci Patrona rolników chrześcijańskiej Europy. Byli obecni: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich.

Medale Świętego Izydora Oracza – Patrona Rolników przyznaje Kapituła Białostockiego Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza. 

Metropolita białostocki uhonorował Medalem Świętego Izydora Patrona Rolników Pana Dyrektora ZSCKR w Karolewie Ryszarda Kawczyńskiego za szczególne zasługi w rolnictwie i troskę o chrześcijańskie wychowanie młodzieży. Gratulacje Panu Dyrektorowi złożył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Awers i rewers medalu zawierają zbiór symboli wiary, patriotyzmu, cnót świętego rolnika i pięknych obyczajów naszych Ojców, zawsze bliskich naszemu sercu.

Honorowy Patronat nad Uroczystością objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, J.E. Ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku i Prezydent Miasta Suwałki.

Kaznodzieja, przywołując życiorys św. Izydora, podkreślił, że nikt bardziej niż rolnicy nie ma świadomości trudu pracy i wartości życia. Zauważył, że są oni codziennymi świadkami dwóch cudów: wzrastania ziarna, które staje się chlebem i cudu przemiany chleba i wina za sprawą Ducha Świętego w Ciało i Krew Chrystusa.

Na zakończenie homilii kaznodzieja zachęcał do dziękczynienia Bogu za rolników słowami:

,,W dzisiejszym świecie, także w Polsce, jest to ważna kategoria ludzi”. Pamiętajmy, dodał, ,,że wieś polska jest powołana nie tylko do tego, żeby dawać chleb, ale także, aby dawać świadectwo wiary i dawać młodym ludziom motywację życia”.

Dziękując Bogu za to wyróżnienie, gratulujemy Panu Dyrektorowi sukcesu i życzymy sił i radości w dalszej pracy pedagogiczno – kierowniczej pod opieką św. Izydora, który na wzór zapobiegliwego i mądrego gospodarza z Ewangelii łączył sprawy ziemskie ze sprawami Boskimi.

s. Aldona

Dodaj komentarz

Skip to content