DORASTAJ, NIE SZKODZĄC SOBIE I INNYM

Palenie wyrobów tytoniowych jest nie tylko najbardziej rozpowszechnionym zjawiskiem wśród młodzieży, ale najwcześniej przez młodzież praktykowanym. Etap próbowania i eksperymentowania z tą używką dotyczy wielu młodocianych i nieletnich.

W marcu, młodzież wszystkich klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyła w programie edukacyjno – profilaktycznym z profilaktyki tytoniowej. Program realizowany był w dwóch częściach tematycznych: Dorastaj nie szkodząc sobie; Wojny tytoniowe. Zapalimy?

Zajęcia prowadzone przez panią pedagog, miały na celu pokazać młodzieży niepokojącą skalę rozwoju tego zjawiska, również na przykładzie własnego środowiska . Przez analizę korzyści i strat związanych z paleniem papierosów, uczniowie poznawali szkodliwe działanie tej używki na zdrowie                   i życie ludzi palących czynnie, jak również tych, którzy przebywają w strefie zasięgu dymu tytoniowego. Zapoznawanie się z argumentami za i przeciw paleniu, uświadomienie uczestnikom programu, metod manipulacyjnych stosowanych przez producentów wyrobów tytoniowych nakierowanych na konsumentów, miało na celu kształtować w uczniach  postawę ludzi świadomych, wolnych od nałogu, ludzi, którzy potrafią dojrzeć sens i uroki w prowadzeniu zdrowego stylu życia.                                           

Świadome decydowanie o własnych czynach, asertywne odmawianie w sytuacjach, gdy inni to robią, jest objawem charyzmy, silnej woli, którą każdy człowiek powinien w sobie rozwijać.

Dodaj komentarz

Skip to content