Romeo i Julia mieszkają w „Kormoranie”

„Walentynki” (ang. Valentine’s Day) to święto zakochanych przypadające 14 lutego a nazwa pochodzi od Św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele Katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem walentynkowym jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne.

Na zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono Św. Walentego jako patrona zakochanych, 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

18 lutego 2016r. w internacie „Kormoran” przy Zespole Szkół CKR w Karolewie, odbyło się  spotkanie z okazji „Walentynek”. Młodzież uczestnicząca w występach pod opieką wychowawcy pani Barbary Mazurowskiej przedstawiła sztukę „Romeo i Julia” Williama Szekspira w wersji współczesnej, na wesoło. Po części oficjalnej młodzież mieszkająca w internacie oglądała wspólnie film poświęcony zagadnieniu miłości pt. „Szkoła uczuć”.

Pragnę złożyć podziękowania uczniom z Młodzieżowej Rady Internatu za przygotowanie scenek walentynkowych: Monice Banaś – Julii, Kamilowi Pawłowskiemu – Romeo, Michałowi Zielińskiemu – narratorowi, Jolancie Benedyczuk – narratorowi,  Magdalenie Mróz – recytującej wiersze. Wszyscy zakochani, kochający i kochani spędzili ten wyjątkowy wieczór z uśmiechem na twarzy i ciepłymi uczuciami w sercu.

Barbara Mazurowska

Dodaj komentarz

Skip to content