KONKURS PLASTYCZNY „NIE DAJ SZANSY AIDS”

21 stycznia 2015 r. został rozstrzygnięty powiatowy konkurs plastyczny dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem  „Nie daj szansy AIDS”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o jednostce chorobowej AIDS, a tym samym ograniczenie liczby osób zakażonych wisusem HIV , propagowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV i STD oraz kształtowanie tolerancji wobec osób zakażonych. 

W konkursie wzięło udział pięć naszych uczennic pod opieka pedagoga, pani Małgorzaty Sokołowskiej:

  1. Angelika Andrzejewska z  Ia TZIUG;
  2. Aleksandra Syrzysko z III TAG;
  3. Joanna Jakubiec z IV a TŻIUG;
  4. Anna Kordecka z IV a TŻIUG;
  5. Dominika Kwiatkowska III TAK;

Plakaty uczennic Dominiki Kwiatkowskiej i Aleksandry Syrzysko zostały wyróżnione i nagrodzone upominkami rzeczowymi. Z wykonanych prac plastycznych wszystkich uczestników konkursu zostanie zorganizowana wystawa w sali konferencyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kętrzynie.

 

Dodaj komentarz

Skip to content