WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W KĘTRZYNIE

Na przełomie grudnia i stycznia 2016 r., w klasach pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyły się warsztaty umiejętności społecznych zorganizowane przez pedagoga szkolnego, panią Małgorzatę Sokołowską.

Zajęcia prowadzone przez psychologa z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie, panią Beatę Czyż, przebiegały w trzech blokach tematycznych: „Komunikacja interpersonalna”, „Konflikty i negocjacje”,” Radzenie ze stresem”.

Warsztaty rozpoczęły się ćwiczeniami integracyjnymi, podczas których w formie zabawowej uczniowie opowiadali o sobie, wzajemnie odkrywając swoje tajemnice. Uczyli się przy tym aktywnie słuchać. Uświadamiali sobie, jak ważne są poszczególne elementy aktywnego słuchania tak, aby ominąć bariery komunikacyjne i właściwie odczytać intencje rozmówcy. Uczniowie prowadzili między sobą konwersacje na określone tematy i dzielili się wrażeniami po jej  przeprowadzeniu.  Zrozumieli, jak ważną rolę w przekazywaniu informacji spełnia mowa ciała, a także jak bardzo bariery komunikacyjne mogą zmienić znaczenie komunikatu.

W dalszej części warsztatów, młodzież podawała różne przykłady konfliktów z życia klasy bądź bliskiego otoczenia, podejmując dyskusję na temat: Co ułatwia, a co utrudnia rozwiązywanie konfliktów. Mini wykład pani psycholog umożliwił uczniom lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania konfliktów, jak również sposobów ich rozwiązywania.

Istotnym aspektem w warsztatach była kwestia radzenia ze stresem. Uczestnicy metodą 3-6-5 podawali przykłady, jak ludzie radzą sobie ze stresem, zarówno w konstruktywny, jak i w destruktywny sposób, a następnie w dyskusji  uzasadniali właściwe wybory metod tłumienia stresu.

Całe zajęcia przebiegały w miłej i wesołej atmosferze przy dużej aktywności wszystkich uczestników. Zdaniem młodzieży, były to ciekawe i pożyteczne zajęcia, które warto powtórzyć za rok. 

Dodaj komentarz

Skip to content