STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

18 listopada 2015 r. Dominika Kwiatkowska, uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, po raz drugi odebrała z rąk Kuratora Oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to  jest przyznawane uczniom, którzy w roku szkolnym 2014/2015 zdobyli szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy, bądź osiągnęli najwyższą średnią ocen w szkole. 

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się, jak co roku, w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zaproszonych gości oraz przemową wicewojewody, pani Grażyny Kluge i warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty, pani Doroty Anuszkiewicz. Obie panie pogratulowały 153 uczniom wysokich wyników w nauce i znalezienia się wśród stypendystów. Kurator oświaty nagrodzonych uczniów wyróżniła mianem: ,,Najlepsi z najlepszych’’. Prócz części oficjalniej, podczas której wręczono dyplomy, nie zabrakło także występów artystycznych z udziałem tegorocznych stypendystów. Prezentowali oni swoje talenty, a także opowiadali o pasjach, w których są profesjonalistami.

Dominika wspomina ten wyjazd, jako motywację do dalszej nauki, ponieważ niecodziennie można się znaleźć pośród tylu inteligentnych rówieśników, a także usłyszeć tyle budujących słów, które dodają otuchy do dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Skip to content