„ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

W obecnym świecie występuje wiele czynników ryzyka zagrażających szczególnie młodym osobom. Do jednego z nich należą narkotyki nowej generacji tzw. „dopalacze”. Są tanie, łatwo dostępne i stanowią pokusę dla wielu młodych ludzi.

W listopadzie, pedagog Małgorzata Sokołowska przeprowadziła wśród młodzieży klas pierwszych i drugich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kampanię edukacyjno – profilaktyczną „Stop dopalaczom”. Kampania ukazała młodzieży aspekt zdrowotny, społeczny i prawny związany z zażywaniem dopalaczy. Poruszony był problem szkodliwego działania tych substancji na organizm człowieka, szczególnie na układ nerwowy mózgu. Został przedstawiony mechanizm stopniowego wchodzenia w uzależnienie od środków psychoaktywnych. Młodzież wysłuchała zwierzeń ich rówieśnika, który z autopsji opowiadał o przeżyciach podczas „brania” i jego walki z nałogiem, aby wrócić do „normalności”.

Uczestnicy kampanii dowiedzieli się , w jaki sposób udzielić pomocy osobom potrzebującym, a także, gdzie takiej pomocy należy szukać w najbliższym otoczeniu. Co robić, aby środki psychoaktywne nie stały się „wypełniaczem” wolnego czasu?

20 listopada 2015 r. zorganizowano dla rodziców tychże uczniów, spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji, panią Moniką Danielak oraz z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kętrzynie, panią Ewą Łonyszyn, na temat zagrożenia młodzieży zażywaniem dopalaczy pod hasłem „Zanim będzie za późno”.

Rodzice zostali uczuleni, na co należy zwrócić uwagę, jakie występują objawy w zachowaniu i wyglądzie osoby będącej po zażyciu dopalaczy oraz gdzie szukać pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Dodaj komentarz

Skip to content