Piękno życia jest tworzeniem dobra dla innych, dobro drogą pośród ludzi…

Śladami drogi, którą zostawia za  sobą człowiek mogą być misje. W ramach Tygodnia Misyjnego 21 października 2015 r., gościliśmy w naszej szkole misjonarza z Konga – Ojca Lazara.

Młodzież uczestnicząca w spotkaniu mogła poznać szczegóły pracy misyjnej, trudy i problemy tego rodzaju posługi. Ojciec Lazar opowiadał o warunkach bytowych, różnicach kulturowych, które stanowią ogromną przepaść cywilizacyjną i kulturową.

Zainteresowanie wzbudziły prezentowane slajdy z życia ludzi w Afryce. Brak możliwości rozwoju edukacyjnego oraz wsparcia  materialnego, powodują niewiedzę i biedę, czyli kluczowe bariery misji.

Spotkanie wzbogaciło wiedzę uczniów, wrażliwość na potrzeby innych.

Dodaj komentarz

Skip to content