„PLANUJ KARIERĘ I PRACUJ BEZPIECZNIE”

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Zorganizowane przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy i wyżej wymienionych instytucji przedsięwzięcie pod hasłem „Planuj karierę i pracuj bezpiecznie” skierowane było do uczniów pełnoletnich z klas trzecich Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Doradca zawodowy, pan Łukasz Żebrowski, przedstawił młodzieży bez ubarwiania rzeczywistości,  realia pracy za granicą. Wskazał sposoby, jak bezpiecznie poszukiwać pracy, aby nie stać się ofiarą oszustwa bądź handlu żywym towarem. Udzielił porad, jak i do kogo zwrócić się o pomoc w razie zaistniałych problemów. Funkcjonariuszka policji, pani Monika Danielak, przedstawiła różne aspekty handlu ludźmi od strony prawnej, podkreślając, że jest on trzecim najbardziej dochodowym przestępstwem występującym na świecie i coraz bardziej rozpowszechnianym.  Powołując się na art. 115 §22 mówiła, czym jest handel żywym towarem i pod jakimi występuje postaciami oraz jakie czynniki przyczyniają się do istnienia tego zjawiska. Za pośrednictwem  krótkometrażowych filmów, organizatorzy przybliżyli uczniom tę, jakże ważną, tematykę.

Ponadto pani Monika Danielak przedstawiła zebranym procedurę kwalifikacyjną do służby w policji bądź straży granicznej, przestrzegając o niezbędnych wymogach takich chociażby, jak potwierdzenie o niekaralności zarówno samego kandydata, jak i jego najbliższych członków rodziny. 

Dodaj komentarz

Skip to content